118451
118451
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

John Kristoffer Dagsvik

Stilling
Forsker 0
Telefon
40902470
E-post
John.Dagsvik@ssb.no