118398
118398
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Erik Fjærli

Akademisk grad
Cand Polit
Stilling
Forsker
Telefon
21094830
E-post
Erik.Fjaerli@ssb.no
Last ned cv (31 KB)

Om Erik Fjærli

Mine faglige interesser (private interesser: Seiling, friluftsliv, trening!) knytter seg særlig til spørsmål om kapital- og bedriftsbeskatning, boligspørsmål og inntektsfordeling. Nedenfor har jeg plukket ut et utvalg arbeider som er representativt for hva jeg driver med. De fire første dreier seg om empiriske analyser av skattereformer. De neste tre dreier seg om konseptuelle og praktiske problemer knyttet til det å måle inntekt i sammenheng med fordelingsanalyser. De neste to neste arbeidene er mer rettet mot praktisk skattepolitikk. I det siste arbeidet diskuterer jeg temaet risiko i boligmarkedet.

Avsluttede prosjekter