Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 48999121 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forsker 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no Offentlig økonomi
  Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
  • Levekår og sosial deltaking
  • Fruktbarhet og familiedemografi
  Andreassen, Leif Forsker II 21094847 Leif.Andreassen@ssb.no Mikroøkonomi
   Andresen, Martin Eckhoff Forsker II 40239166 martin.andresen@ssb.no Offentlig økonomi
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Forsker II 41927081 Simon.Bensnes@ssb.no Offentlig økonomi
     Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Tidsserieøkonometri
     Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri
     • Økonomisk vekst
     Bye, Brita Forskningsdirektør (fung.) 99621755 brita.bye@ssb.no
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Offentlige finanser på lang sikt
     • Teknologi, innovasjon og vekst
     • Økonomisk vekst
     Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
     • Skatt

     C

     Cappelen, Ådne Forsker 48882950 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri

     D

     Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dapi, Bjorn 97484863 Makroøkonomi
      Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      • Levekår og sosial deltaking
      Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no Offentlig økonomi
      • Arbeidsmarked
      • Utdanningsøkonomi

      E

      Eika, Lasse Forsker II 99359714 lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
      • Income distribution
      • Arbeidsmarked

      F

      Fagereng, Andreas Forskningsleder 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
      • Sparing
      • Arbeidsmarked
      Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
      • Virksomhetsatferd
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Offentlig økonomi
      • Pensjoner
      Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
       Fæhn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Generelle likevektsmodeller
       • Klimapolitikk og økonomi
       • Teknologi, innovasjon og vekst
       • Økonomisk vekst

       G

       Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no Offentlig økonomi
        • Arbeidsmarked
        • Utdanningsøkonomi
        Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Bærekraftig utvikling
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Klimapolitikk og økonomi
        • Teknologi, innovasjon og vekst
        Grimsrud, Kristine M. Forsker 91545593 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Olje- og gassmarkeder
        • Bærekraftig utvikling
        Gunnes, Trude Forsker 40902462 Trude.Gunnes@ssb.no Offentlig økonomi
        • Utdanningsøkonomi

        H

        Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Klimapolitikk og økonomi
        Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Husholdningers energiforbruk
        • Inntektsfordeling
        • Konsumentatferd
        • Kraftmarkeder
        Halvorsen, Elin Forsker 21094809 elin.halvorsen@ssb.no Makroøkonomi
        • Inntektsfordeling
        • Skatt
        • Sparing
        • Pensjoner
        Hammersland, Roger Forsker II 40902477 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
        • Generelle likevektsmodeller
        • Makroøkonometrisk modellering
        • Makroøkonomiske analyser
        • Tidsserieøkonometri
        • Konjunkturanalyser og prognoser
        Hansen, Mona Irene Førstekonsulent 21094957 mona.irene.hansen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         Holmøy, Erling Forsker 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
         • Generelle likevektsmodeller
         • Makroøkonometrisk modellering
         • Makroøkonomiske analyser
         • Offentlige finanser på lang sikt
         • Pensjoner
         • Skatt
         • Økonomisk vekst
         Holtsmark, Bjart Forsker 0 98836198 Bjart.Holtsmark@ssb.no Offentlig økonomi
         • Klimapolitikk og økonomi
         • Pensjoner
         Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no Offentlig økonomi
          Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
          • Konjunkturanalyser og prognoser
          • Makroøkonometrisk modellering
          • Tidsserieøkonometri

          J

          Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
          • Makroøkonometrisk modellering
          • Makroøkonomiske analyser
          • Tidsserieøkonometri
          Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Offentlig økonomi
          • Arbeidsmarked

          K

          Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Offentlig økonomi
          • Utdanningsøkonomi
          Kjelsrud, Anders Grøn 93266338 Makroøkonomi
           Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
           • Makroøkonomiske analyser
           Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
           • Arbeidsmarked
           • Pensjoner
           • Skatt

           L

           Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
           • Inntektsfordeling
           • Kommunal økonomi
           Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Husholdningers energiforbruk
           • Konsumentatferd
           Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
           • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
           • Regional økonomi
           • Økonomisk historie
           • Arbeidsmarked
           Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Offentlig økonomi
           • Inntektsfordeling
           • Konsumentatferd
           • Skatt
           Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Olje- og gassmarkeder
           • Klimapolitikk og økonomi
           Løkken, Sturla A. Forsker 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no Offentlig økonomi
           • Utdanningsøkonomi
           • Fruktbarhet og familiedemografi
           • Labour market

           M

           Modalsli, Jørgen Heibø Forskningsleder 41270978 Jorgen.Modalsli@ssb.no Mikroøkonomi
           • Inntektsfordeling
           • Økonomisk vekst
           • Økonomisk historie
           Mogstad, Magne Forsker 0 40902495 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
           • Arbeidsmarked
           • Inntektsfordeling

           N

           Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
           • Inntektsfordeling
           • Skatt
           Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Offentlig økonomi
           • Inntektsfordeling
           • Konsumentatferd
           • Skatt

           O

           Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Statistisk konfidensialitet

           R

           Raknerud, Arvid Senior Researcher 47397633 rak@ssb.no Mikroøkonomi

            S

            Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
            • Arbeidsmarked
            • Virksomhetsatferd
            • Konsumentatferd
            • Tidsserieøkonometri
            Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt 40902498 ets@ssb.no Mikroøkonomi
            • Inntektsfordeling
            • Økonomisk vekst
            • Økonomisk historie
            Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
            • Arbeidsmarked
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Tidsserieøkonometri
            Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
            • Arbeidsmarked
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
            • Konjunkturanalyser og prognoser
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Regional økonomi
            Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
            • Energi- og miljøpolitikk
            • Klimapolitikk og økonomi
            Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
            • Generelle likevektsmodeller
            • Klimapolitikk og økonomi
            • Makroøkonometrisk modellering
            • Makroøkonomiske analyser
            • Offentlige finanser på lang sikt
            • Økonomisk vekst
            Stølen, Nils Martin Forsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Offentlige finanser på lang sikt
            • Pensjoner
            Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
            • Fruktbarhet og familiedemografi

            T

            Telle, Kjetil Forsker 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Demografi og levekår
            • Arbeidsmarked
            Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Virksomhetsatferd
            • Inntektsfordeling
            • Konsumentatferd
            • Skatt
            • Sparing
            Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no Demografi og levekår
            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

            V

            Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
            • Arbeidsmarked
            • Skatt
            • Konsumentatferd
            Vestad, Ola Lotherington Forsker 40902502 Ola.Vestad@ssb.no Mikroøkonomi
            • Pensjoner
            • Arbeidsmarked

            W

            Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
            • Inntektsfordeling
            Wiik, Kenneth Aarskaug Forskningsleder 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
            • Fruktbarhet og familiedemografi