241198_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsbra/aar
241198
Høyere premieinntekter for livsforsikring
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsbra, Livs- og skadeforsikringsselskaper, premier og utbetalinger, premieinntekter, erstatningsutbetalinger, skadeutbetalinger, pensjonsforsikringerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 13,5 prosent fra 2013 til 2014. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 5,5 prosent i samme periode.

Livs- og skadeforsikringsselskaper, premier og utbetalinger2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Innhold

Publisert:

Høyere premieinntekter for livsforsikring

Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 13,5 prosent fra 2013 til 2014. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 5,5 prosent i samme periode.

Bransjestatistikk forsikring
Totalt
20132014
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto81 76592 809
Utbetalte erstatninger, brutto45 11346 783
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter60 14263 465
Erstatningskostnader41 56942 637

Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter gikk opp 3,3 milliarder kroner i 2014. I samme periode steg erstatningskostnadene med 1,1 milliarder kroner, som innebærer en økning på 2,6 prosent.

Økte premieinntekter for motorvognforsikringer

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en vekst på 4 prosent i premieinntekter i løpet av 2014. Samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen gått ned med 1 prosent.

Økning i livsforsikringsselskapenes brutto premieinntekter

Fra 2013 til 2014 hadde livsforsikring en økning i brutto premieinntekter på 13,5 prosent. På samme tid gikk erstatningsutbetalingene opp med 3,6 prosent og endte på 46,8 milliarder ved utgangen av 2014.

Størst økning i premieinntektene for innskuddspensjonsordninger

Innskuddspensjonsordninger har den største andelen av både premieinntektene og erstatningsutbetalingene for livsforsikring. Fra 2013 til 2014 økte premieinntektene for innskuddspensjonsordningene med 16,4 prosent. Samtidig steg erstatningskostnadene med 9,2 prosent. Størst økning i premieinntektene hadde individuell kapitalforsikring med en oppgang på 19,2 prosent, mens erstatningsutbetalingene sank med 9,4 prosent.