253464_tabell_266653_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-forelopige
253464_tabell_266653
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Statistikkenviser samlet energibruk i Norge i blant annet industri, husholdninger og transport. Energibruken økte fra 2014 til 2015.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse2015, foreløpige tall

Innhold

Netto innenlands sluttforbruk av naturgass, eksklusive naturgass brukt som råstoff. GWh
20142015
I altI altNaturgass i rørCNG (komprimert naturgass)LNG (nedkjølt naturgass)
I alt4 8844 8422 060292 753
 
Jordbruk, skogbruk og fiske14715415400
Industri og bergverksdrift3 042,02 972,01 65201 320
Bergverksdrift ellers..........
Nærings- og nytelsesmiddelindustri..........
Tekstil- og bekledningsindustri..........
Treforedling..........
Trelast- og trevareindustri..........
Kjemisk industri..........
Mineralproduktindustri..........
Metallindustri..........
Møbelindustri og annen industri..........
Bygge- og anleggsvirksomhet66600
Tjenesteytende næringer1 6441 67123391 429
Hotell- og restaurantvirksomhet88800
Varehandel75444400
Undervisning13111100
Helse og sosialtjenester615840117
Annen privat og off. tjenesteyting, inkl. forsvar9012511717
Landtransport183120137100
Sjøtransport1 2141 305001 305
Husholdninger443816202

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB