253464_tabell_266647_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-forelopige
253464_tabell_266647
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Statistikkenviser samlet energibruk i Norge i blant annet industri, husholdninger og transport. Energibruken økte fra 2014 til 2015.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse2015, foreløpige tall

Innhold

Energivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall
2015
Kull (1 000 tonn)Koks (1 000 tonn)Petrolkoks (1 000 tonn)Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter)Råolje (1 000 tonn)Bensin (1 000 tonn)Parafin (1 000 tonn)Mellomdestillater (1 000 tonn)Tungolje (1 000 tonn)1LPG/NGL (1 000 tonn)Naturgass/LNG (mill. Sm³)Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter)2Elektrisitet (GWh)Fjernvarme (GWh)3
1Spillolje og spesialavfall er inkludert.
2Omfatter jernverksgass, raffinerigass og brenngass. Biogass/deponigass er tatt med under kolonnen for biobrensel/avfall fra og med 2014.
3Tall for forbruk av fjernvarme er fra fjernvarmestatisikken.
4Oljedirektoratet er kilden for eksporttall for råolje for 2014.
5Leveranser i norske havner til skip i utenriksfart uansett skipets nasjonalitet.
6Husholdninger, tjenesteytende sektorer, bygg og anlegg, jordbruk, fiske og forsvar.
7Kull og koks brukes hovedsakelig som reduksjonsmiddel i industrien, men dette regnes som energiforbruk siden disse industriprosessene genererer gasser som kan utnyttes til energiformål.
1 Total produksjon1 10302161 39376 1359 5149997 4691 8928 455121 2661 146145 0216 515
1.1 Produksjon av primær energi1 103001 39376 1353 6680007 944121 266000
1.2 Produksjon av sekundær energi00216005 8469997 4691 89251201 146145 0216 515
2 Import6934273911631 1394295501 6991 573318007 3710
3 Eksport41 12401541863 1437 4984543 3431 4556 747114 768022 0150
4 Internasjonal bunkers00000047121142036000
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers5000000021142036000
4.2 Internasjonal luftfart bunkers0000004710000000
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)1002-250-157-18-5-12-16-1150000
6 Brutto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)7734294281 53813 9742 4276185 6011 9521 9126 8411 146130 3776 515
8 Omvandling57109057913 6331 0631318301 52225444613488312
9 Eget forbruk i energinæringer0000000207034 7216419 8298
10 Svinn00070000006478 8941 447
11 Statistiske feil (6-8-9-10-12)1847-56034150617355325549144000
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff69727348495208584704 2101041 1061 145325110 7715 048
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff6162733295208584704 210104172494325110 7715 048
13 Industri og bergverk6152733125200017310113530332543 862808
14 Transport00014708354073 2030214506710
15 Andre sektorer60015530226283333645066 2384 240
16 Energi brukt som råstoff7820453000000934652000
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer0022000000933652000
16.2 I annen industri82043100000010000
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler0000000000380000

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB