Liten auke i industriproduksjonen

Publisert:

Norsk industriproduksjon viste ein liten oppgang på 0,5 prosent i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå februar til mars 2017, hadde industriproduksjonen ein nedgang på 1,1 prosent.

Indeksnivået for industriproduksjonen var på 113,1 (2005=100) i 1. kvartal 2017, mot 112,5 i 4. kvartal 2016.

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal. 2005=100

Glatta sesongjusterte Sesongjusterte
Jan. 2012 113.89 114.6
Feb. 2012 113.98 113.9
Mar. 2012 114.09 113.51
Apr. 2012 114.34 113.74
Mai 2012 114.74 115.89
Juni 2012 115.25 114.82
Juli 2012 115.77 115.09
Aug. 2012 116.19 117.09
Sep. 2012 116.48 116.56
Okt. 2012 116.69 116.75
Nov. 2012 116.96 117.06
Des. 2012 117.3 116.29
Jan. 2013 117.83 118.08
Feb. 2013 118.43 118.83
Mar. 2013 119.15 117.1
Apr. 2013 119.85 120.49
Mai 2013 120.42 119.44
Juni 2013 120.75 121.23
Juli 2013 120.82 121.83
Aug. 2013 120.69 120.44
Sep. 2013 120.5 120.28
Okt. 2013 120.36 120.19
Nov. 2013 120.39 119.65
Des. 2013 120.56 120.76
Jan. 2014 120.84 121.38
Feb. 2014 121.22 121.45
Mar. 2014 121.73 121.37
Apr. 2014 122.41 122.03
Mai 2014 123.28 122.64
Juni 2014 124.22 124.8
Juli 2014 125.1 125.06
Aug. 2014 125.75 126.75
Sep. 2014 126.06 122.82
Okt. 2014 125.97 126.36
Nov. 2014 125.56 124.88
Des. 2014 124.91 125.72
Jan. 2015 124.11 121.83
Feb. 2015 123.18 122.43
Mar. 2015 122.13 125.62
Apr. 2015 121.07 121.88
Mai 2015 120.07 119.2
Juni 2015 119.19 119.94
Juli 2015 118.49 117.28
Aug. 2015 117.88 117.85
Sep. 2015 117.31 118.53
Okt. 2015 116.76 115.94
Nov. 2015 116.24 117.03
Des. 2015 115.82 115.77
Jan. 2016 115.57 114.32
Feb. 2016 115.42 115.17
Mar. 2016 115.33 116.46
Apr. 2016 115.13 115.21
Mai 2016 114.7 115.19
Juni 2016 114.08 112.07
Juli 2016 113.34 116.52
Aug. 2016 112.71 109.38
Sep. 2016 112.4 111.95
Okt. 2016 112.4 112.23
Nov. 2016 112.59 112.11
Des. 2016 112.85 113.32
Jan. 2017 112.99 113.42
Feb. 2017 112.96 113.45
Mar. 2017 112.75 112.28

Tremånadersendring: oppgang i næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Sesongjusterte tal viser ein liten oppgang i industriproduksjonen på 0,5 prosent i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016. Næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrog mest til den totale veksten med ein klår auke på 8,7 prosent. Høg produksjon av farmasøytiske produkt, i tillegg til vedlikehaldsstans hos toneangivande produsentar i førre kvartal forklarer denne veksten. Næringsmiddelindustrien viste òg ein auke, særleg grunna ein vekst i foredling og konservering av fisk samanlikna med førre kvartal.

Derimot vart nesten heile veksten i industriproduksjonen dempa av ein nedgang i petroleumsrelaterte næringar som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer, samt metallvareindustri. Samla falt petroleumsretta leverandørindustri med 4,3 prosent.  For feire detaljer om utviklinga i norsk petroleumsretta leverandørindustri i de seinare åra, sjå artikkelen Oljeinvesteringanes dominerande effekt på industriproduksjonen.

Figur 2. Utvalde industrinæringar. Sesongjustert, prosentvis 3-månadsendring. Januar 2017-mars 2017/oktober 2016-desember 2016

Prosentvis 3-månadsendring
Maskinindustri -4.0
Metallvareindustri -3.6
Næringsmiddelindustri 3.1
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 8.7

Figur 3. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Petroleumsretta leverandørindustri og utv.tenester Petroleumsretta leverandørindustri Industri unntatt petroleumsretta leverandørindustri
Jan. 2007 124.1 105.3
Feb. 2007 124.7 105.8
Mar. 2007 124.9 105.7
Apr. 2007 126.5 105.5
Mai. 2007 130 106.7
Juni. 2007 132.5 106.2
Juli. 2007 132.9 106.5
Aug. 2007 132.8 105.3
Sep. 2007 133 105.5
Okt. 2007 134.6 105.2
Nov. 2007 135.7 104.9
Des. 2007 137.7 104.7
Jan. 2008 139.9 104.8
Feb. 2008 142.1 105.6
Mar. 2008 141.8 105.1
Apr. 2008 144.5 106.1
Mai. 2008 148.4 105.9
Juni. 2008 152.9 106.2
Juli. 2008 156.2 104.1
Aug. 2008 156.3 103.4
Sep. 2008 156.7 102.1
Okt. 2008 155.8 101.3
Nov. 2008 155.7 99.8
Des. 2008 156.1 98.5
Jan. 2009 156.2 96.7
Feb. 2009 157 94.9
Mar. 2009 157.5 93.3
Apr. 2009 157.1 92.1
Mai. 2009 156.6 91
Juni. 2009 154.8 90.3
Juli. 2009 153.5 90.2
Aug. 2009 152.8 90.7
Sep. 2009 153.5 92
Okt. 2009 153.8 92.9
Nov. 2009 153.2 93.8
Des. 2009 151.7 94.3
Jan. 2010 143.9 151 94.7
Feb. 2010 143.2 150.6 95.3
Mar. 2010 144.9 151.4 95.9
Apr. 2010 145.8 151.9 96.5
Mai. 2010 143.4 151.6 96
Juni. 2010 143.1 152.3 96.7
Juli. 2010 142.3 152.3 98.2
Aug. 2010 142.2 152 98.6
Sep. 2010 143 151.4 98.5
Okt. 2010 144.8 151.2 97.7
Nov. 2010 148.2 152.6 99
Des. 2010 151 152.7 99
Jan. 2011 149.9 153 99
Feb. 2011 149.5 153.1 98.8
Mar. 2011 147.3 153.3 99.6
Apr. 2011 148.9 151.8 99.6
Mai. 2011 150.6 152.7 99.4
Juni. 2011 152.3 151.9 97.8
Juli. 2011 154.2 153 95.7
Aug. 2011 155.9 154.5 94.2
Sep. 2011 159.1 158.7 94.5
Okt. 2011 161.2 163.3 95.6
Nov. 2011 162.8 164.7 96.3
Des. 2011 164.7 166.6 95.3
Jan. 2012 167.1 167.9 95.3
Feb. 2012 169.5 168.4 95.2
Mar. 2012 167.6 168 95.5
Apr. 2012 164.7 166.2 95.6
Mai. 2012 164.7 167.9 95.9
Juni. 2012 168.2 169.3 95.9
Juli. 2012 170.5 172.3 95.6
Aug. 2012 172.8 174.4 95.4
Sep. 2012 173.5 177 95.4
Okt. 2012 177.6 179.7 95
Nov. 2012 178.1 180.9 94.6
Des. 2012 179.1 181.6 94.4
Jan. 2013 180.3 183.2 94.5
Feb. 2013 182.5 186.1 94.2
Mar. 2013 186.7 188.2 93.8
Apr. 2013 187.8 191.5 93.4
Mai. 2013 189.3 193.5 93
Juni. 2013 190.8 197.6 93.4
Juli. 2013 193.8 198.7 93.9
Aug. 2013 194.1 198.2 94.6
Sep. 2013 193.8 196.9 94.6
Okt. 2013 191.5 195 94.6
Nov. 2013 193 195.2 94.1
Des. 2013 194 195.2 94.2
Jan. 2014 196 196.8 94.1
Feb. 2014 196.2 198.5 94.2
Mar. 2014 195.5 200.3 93.9
Apr. 2014 195.7 200.6 94.1
Mai. 2014 197.5 201.3 94.4
Juni. 2014 200.1 203.6 95.2
Juli. 2014 199.8 207.5 95.1
Aug. 2014 201.7 212.1 95.2
Sep. 2014 201.6 212.9 94.2
Okt. 2014 205.8 213.9 94.4
Nov. 2014 204.1 213.1 94
Des. 2014 203.4 215.2 94.5
Jan. 2015 199.6 213.2 93.5
Feb. 2015 196.4 210.2 93.3
Mar. 2015 194.4 207.9 94
Apr. 2015 193.6 205.7 94.5
Mai. 2015 189.1 202.7 94.2
Juni. 2015 185 196.3 93.9
Juli. 2015 181.6 191.8 93
Aug. 2015 180 188 93.4
Sep. 2015 178.3 187 93.1
Okt. 2015 173.3 184.8 93.8
Nov. 2015 171.6 183.1 94.2
Des. 2015 167.9 178.5 94.2
Jan. 2016 164.9 176.8 94.1
Feb. 2016 164.1 174.4 94.1
Mar. 2016 164.2 174.9 94.4
Apr. 2016 163.9 174 94.9
Mai. 2016 161.1 173 95.2
Juni. 2016 157.6 168.6 94.9
Juli. 2016 158.8 166.9 95.3
Aug. 2016 153.8 158.6 95.1
Sep. 2016 152.6 157.9 95.3
Okt. 2016 148.6 155.8 94.8
Nov. 2016 150.8 160.3 94.9
Des. 2016 151.4 161.2 95.3
Jan. 2017 150.7 159.2 96.4
Feb. 2017 148.9 158.4 97.3
Mar. 2017 145 154.2 97.9

Månadsendring: Nedgang i industriproduksjonen frå februar til mars 2017

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein nedgang på 1,1 prosent frå februar til mars 2017. Det var maskinindustri, saman med metallindustri som bidrog mest til den samla nedgangen. Samstundes viste næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ein auke frå februar til mars.

Tolvmånadsendring: Nedgang i Noreg mot ein auke i eurosona i februar 2017

Kalenderjusterte tal viser at norsk industriproduksjon gjekk ned 1,4 prosent frå februar 2016 til februar 2017. Maskinindustrien var næringa som bidrog mest til denne nedgangen med eit fall på heile 14 prosent. Estimerte tal frå Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosona hadde ein auke på 0,9 prosent i den same perioden.

Figur 4. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2010=100), sesongjusterte tal

Eurosona Noreg
Jan. 2012 103.00 102.90
Feb. 2012 102.30 102.20
Mar. 2012 103.80 101.90
Apr. 2012 101.90 102.10
Mai 2012 103.00 104.00
Juni 2012 102.10 103.10
Juli 2012 102.80 103.30
Aug. 2012 103.90 105.10
Sep. 2012 101.70 104.60
Okt. 2012 100.90 104.80
Nov. 2012 100.10 105.10
Des. 2012 100.60 104.40
Jan. 2013 100.20 106.00
Feb. 2013 100.00 106.70
Mar. 2013 100.60 105.10
Apr. 2013 101.30 108.20
Mai 2013 101.30 107.20
Juni 2013 102.00 108.80
Juli 2013 101.00 109.40
Aug. 2013 102.10 108.10
Sep. 2013 102.00 108.00
Okt. 2013 101.60 107.90
Nov. 2013 103.00 107.40
Des. 2013 102.70 108.40
Jan. 2014 103.20 109.00
Feb. 2014 103.60 109.10
Mar. 2014 103.00 108.80
Apr. 2014 104.20 109.60
Mai 2014 102.80 110.10
Juni 2014 102.60 112.00
Juli 2014 103.60 112.20
Aug. 2014 102.00 113.80
Sep. 2014 103.10 110.20
Okt. 2014 103.20 113.40
Nov. 2014 103.30 112.10
Des. 2014 104.20 112.90
Jan. 2015 103.90 109.40
Feb. 2015 105.20 110.00
Mar. 2015 105.80 112.60
Apr. 2015 105.40 109.40
Mai 2015 105.70 107.00
Juni 2015 105.80 107.70
Juli 2015 106.10 105.20
Aug. 2015 105.70 105.80
Sep. 2015 105.80 106.40
Okt. 2015 106.50 104.10
Nov. 2015 105.90 105.10
Des. 2015 105.70 104.00
Jan. 2016 108.60 102.70
Feb. 2016 107.00 103.50
Mar. 2016 105.70 104.40
Apr. 2016 107.40 103.40
Mai 2016 106.20 103.40
Juni 2016 107.00 100.60
Juli 2016 106.20 104.50
Aug. 2016 108.40 98.10
Sep. 2016 107.20 100.40
Okt. 2016 107.20 100.70
Nov. 2016 108.90 100.70
Des. 2016 107.70 101.80
Jan. 2017 107.80 101.90
Feb. 2017 108.00 102.00

Tremånadersendring: vekst i den samla produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samla (PII) auka med 1,4 prosent  i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tal. Utvinning av råolje hadde ein nedgang på 5,1 prosent, medan utvinning av naturgass hadde ein oppgang på 2,8 prosent. For fleire detaljar om olje- og gassproduksjonen i mars 2017 sjå pressemelding frå Oljedirektoratet.

Innanfor utvinningstenester var det ein nedgang i produksjonen på 4,6 prosent i 1. kvartal 2017 samanlikna med 4. kvartal 2016. Verksemdene innanfor denne næringa vert mellom anna ramma av lågare investeringsaktivitet i olje- og gassektoren.Det er særskild lågare investeringar innanfor kategorien leting som bidrog til å redusere næringas produksjonsaktivitet.

Bergverksdrift hadde på si side ein oppgang på 2,1 prosent i den same perioden, medan produksjon innanfor norsk kraftforsyning gjekk ned 1,8 prosent. 

Figur 5. Produksjonsutvikling. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt¹. 2005=100

Industri Utvinning, bergverk, industri og kraft Utvinning og utvinningstjenester
Jan. 2007 110.3 96.9 92.6
Feb. 2007 110.8 97.3 92.9
Mar. 2007 110.6 96.3 91.6
Apr. 2007 111 97.8 93.3
Mai. 2007 112.9 97.6 92.2
Juni. 2007 113.2 96.5 90.1
Juli. 2007 113.6 95.4 88
Aug. 2007 112.6 96 88.9
Sep. 2007 112.8 98.2 91.7
Okt. 2007 112.9 98.3 91.9
Nov. 2007 113 97.9 91.7
Des. 2007 113.5 96.5 90.2
Jan. 2008 114.1 95.9 89.4
Feb. 2008 115.3 95.5 88.4
Mar. 2008 114.6 96.1 89.3
Apr. 2008 116.1 96.7 89.2
Mai. 2008 117.1 97.9 90.4
Juni. 2008 118.7 98.5 90.4
Juli. 2008 117.6 98.8 91.4
Aug. 2008 117 96.8 88.9
Sep. 2008 116.2 95.8 88.2
Okt. 2008 115.6 95.4 88
Nov. 2008 114.4 97 90.6
Des. 2008 113.5 97.7 91.8
Jan. 2009 112.1 96.9 91.1
Feb. 2009 110.9 97.3 92.1
Mar. 2009 109.8 96.5 91.3
Apr. 2009 108.9 96 90.9
Mai. 2009 107.6 93.4 87.7
Juni. 2009 106.7 92.2 86.6
Juli. 2009 106.1 91.5 86.1
Aug. 2009 106.6 92.2 86.9
Sep. 2009 107.7 93.2 87.6
Okt. 2009 108.5 93.3 87
Nov. 2009 109.2 93.4 86.8
Des. 2009 109.3 92.5 85.4
Jan. 2010 109.4 92.3 85.1
Feb. 2010 109.7 92 84.7
Mar. 2010 110.1 91.6 84.4
Apr. 2010 110.8 90.9 83.8
Mai. 2010 110.3 90.3 83.6
Juni. 2010 111.1 89.3 82.2
Juli. 2010 111.8 88.1 80.4
Aug. 2010 112 84.9 75.7
Sep. 2010 111.7 83.6 73.7
Okt. 2010 111.4 84.8 75.3
Nov. 2010 112.6 87.4 77.9
Des. 2010 112.6 89.1 80
Jan. 2011 112.7 87.7 78.4
Feb. 2011 112.6 87 77.9
Mar. 2011 113.1 85.8 76.5
Apr. 2011 112.9 84.7 74.9
Mai. 2011 113 82.3 71.1
Juni. 2011 111.7 81.7 70
Juli. 2011 110.2 81.9 69.7
Aug. 2011 109.6 84.3 72.6
Sep. 2011 110.9 85.6 74.2
Okt. 2011 112.9 86.1 74.5
Nov. 2011 113.8 86.4 74.7
Des. 2011 113.5 85.3 73.6
Jan. 2012 113.9 86.6 74.8
Feb. 2012 113.9 87.3 75.1
Mar. 2012 114 88.4 75.8
Apr. 2012 113.7 88.4 75.5
Mai. 2012 114.4 88.5 75.5
Juni. 2012 114.8 88.9 76
Juli. 2012 115.3 88 75.1
Aug. 2012 115.7 87.3 74
Sep. 2012 116.3 85 70.4
Okt. 2012 116.8 85.2 70.4
Nov. 2012 116.8 84.3 69.3
Des. 2012 116.7 85.3 70.9
Jan. 2013 117.2 83.8 70.1
Feb. 2013 117.7 82.4 69.3
Mar. 2013 118 80.7 68.4
Apr. 2013 118.8 81.1 68.9
Mai. 2013 119 82.8 71.1
Juni. 2013 120.4 84 72.4
Juli. 2013 120.8 85.1 73.6
Aug. 2013 121.1 84.5 72.8
Sep. 2013 120.8 83.9 72.1
Okt. 2013 120.3 81.6 69.4
Nov. 2013 120.1 81.5 69.3
Des. 2013 120.2 82 69.9
Jan. 2014 120.6 83.7 71.5
Feb. 2014 121.2 84.3 71.8
Mar. 2014 121.4 85.1 72.3
Apr. 2014 121.6 85.3 72.3
Mai. 2014 122 84.2 70.2
Juni. 2014 123.1 84 69.4
Juli. 2014 124.2 83.8 69
Aug. 2014 125.6 85 70.6
Sep. 2014 124.9 85.8 71.9
Okt. 2014 125.3 86.9 73.4
Nov. 2014 124.7 87.5 74
Des. 2014 125.7 87.3 73.5
Jan. 2015 124.1 86.1 72.4
Feb. 2015 123.3 86.1 72.8
Mar. 2015 123.3 86.2 72.9
Apr. 2015 123.3 85.3 71.6
Mai. 2015 122.2 84.8 71.2
Juni. 2015 120.3 85.1 72
Juli. 2015 118.8 86.4 74.3
Aug. 2015 118.4 87.5 76
Sep. 2015 117.9 88.1 77
Okt. 2015 117.4 88 76.9
Nov. 2015 117.1 86.9 75.5
Des. 2015 116.2 85.2 73.7
Jan. 2016 115.7 85.3 73.8
Feb. 2016 115.1 85.6 74.1
Mar. 2016 115.3 85.8 73.9
Apr. 2016 115.6 86 74.2
Mai. 2016 115.6 86.2 74.4
Juni. 2016 114.2 85.2 73.8
Juli. 2016 114.6 85.2 73.7
Aug. 2016 112.7 83.9 72.7
Sep. 2016 112.6 82.3 70.5
Okt. 2016 111.2 82.2 70.8
Nov. 2016 112.1 83.4 72.1
Des. 2016 112.5 85.5 74.8
Jan. 2017 112.9 85.8 74.4
Feb. 2017 113.4 86 73.7
Mar. 2017 113.1 86.7 74.2

Kontakt