123652
123652
forskning
2013-06-14T15:39:00.000Z
en

Per Arild Garnåsjordet

Position
Researcher
Phone
+4790658180
E-mail
PerArild.Garnasjordet@ssb.no

Selected publications

 1. Aslaksen I., S. Nybø, E. Framstad, Garnåsjordet P.A. and O. Skarpaas (2015): Biodiversity and ecosystem services: The Nature Index for Norway, Ecosystem Services, 12, 108-116
  Authors
  Iulie Aslaksen
  S. Nybø
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  O. Skarpaas
 2. Aslaksen I. and Garnåsjordet P.A.(2014): Hvorfor trenger vi bærekraftindikatorer?, Samfunnsøkonomen, 128 9, 4-11
  Authors
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 3. Aslaksen I., E. Framstad, Garnåsjordet P.A., S. Nybø and O. Skarpaas (2013): Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi?, Samfunnsøkonomen, 127 4, 34-43
  Authors
  Iulie Aslaksen
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  S. Nybø
  O. Skarpaas
 4. Aslaksen I. and Garnåsjordet P.A.(2012): Guest Editorial. The Norwegian Nature Index, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 239–240
  Authors
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 5. Aslaksen I., E. Framstad, Garnåsjordet P.A. and M. Lillegård (2012): The Norwegian Nature Index: Expert evaluations in precautionary approaches to biodiversity policy, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 257–271
  Authors
  Iulie Aslaksen
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  M. Lillegård
 6. Aslaksen I., Garnåsjordet P.A., E. Framstad, S. Nybø and O. Skarpaas (2012): Knowledge gathering and communication on biodiversity: Developing the Nature Index for Norway, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 300–308
  Authors
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
  E. Framstad
  S. Nybø
  O. Skarpaas
 7. Ø. Seippel, Bruna de Marchi, Garnåsjordet P.A. and Aslaksen I. (2012): Public opinions on biological diversity in Norway: Politics, science, or culture?, Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography, 66, 290–299
  Authors
  Ø. Seippel
  Bruna de Marchi
  Per Arild Garnåsjordet
  Iulie Aslaksen
 8. Garnåsjordet P.A., Aslaksen I., Torgeir Ericson, M. Giampietro and S. Funtowicz (2012): Sustainable Development Indicators: From Statistics to Policy, Environmental Policy and Governance, 22, 322–336
  Authors
  Per Arild Garnåsjordet
  Iulie Aslaksen
  Torgeir Ericson
  M. Giampietro
  S. Funtowicz
 9. G. Certain, O. Skarpaas, J.-W. Bjerke, E. Framstad, M. Lindholm, J.-E. Nielsen, A. Norderhaug, E. Oug , H.-C Pedersen, A.-K. Schartau, K. O. Storaunet, G. Van der Meeren, Aslaksen I., S. Engen, Garnåsjordet P.A., P. Kvaløy, M. Lillegård, N.G. Yoccoz and S. Nybø (2011): The Nature Index: A General Framework for Synthesizing Knowledge on the State of Biodiversity, PloS one 6
  Authors
  G. Certain
  O. Skarpaas
  J.-W. Bjerke
  E. Framstad
  M. Lindholm
  J.-E. Nielsen
  A. Norderhaug
  E. Oug
  H.-C Pedersen
  A.-K. Schartau
  K. O. Storaunet
  G. Van der Meeren
  Iulie Aslaksen
  S. Engen
  Per Arild Garnåsjordet
  P. Kvaløy
  M. Lillegård
  N.G. Yoccoz
  S. Nybø
 10. Aslaksen I., Garnåsjordet P.A. and (25 October 2010): Naturindeksens mål, Nationen, Oslo
  Authors
  Iulie Aslaksen
  Per Arild Garnåsjordet
 11. E. Framstad, Garnåsjordet P.A., Magnar Lillegård and Aslaksen I. (2010): Hva tror forskerne om den framtidige utviklingen for biologisk mangfold, sett i føre-var perspektiv?, Naturindeks for Norge 2010, DN-utredning, Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim
  Authors
  E. Framstad
  Per Arild Garnåsjordet
  Magnar Lillegård
  Iulie Aslaksen