Historisk statistikk

SSBs første IT-sjef hedret med St. Olavs Orden

Svein Nordbotten ble 16. oktober slått til ridder av 1. klasse, for bl.a. sitt bidrag til norsk og internasjonal statistikk. I Statistisk sentralbyrå satte han fra 1950-årene og fremover varige avtrykk innen databehandling, sosialstatistikk og registerbasert statistikk, som peker frem mot dagens SSB.

Kommunevalg til alle tider hos SSB

Ssb.no er en gullgruve av statistikk om lokalvalg helt tilbake til 1901, men den er ikke samlet på ett sted. Her følger en veiviser til over hundre års lokalvalgsstatistikk.

Årlig oversikt over norsk økonomi siden 1922

I snart 100 år har SSB sammenstilt økonomiske nøkkeltall i Økonomisk utsyn. Oversikten over denne historiske gullgruva finner du på ssb.no.