Vi fornyer Statistikkbanken

Erik Sjømæling Lesetid 3 minutter

For å møte krav til tilgjengelighet og økt brukervennlighet gjør SSB en del endringer i brukergrensesnittet i statistikkbanken i år. Se planlagte endringer her.

SSB har det siste året jobbet systematisk med å tilegne oss og analysere innsikt om bruken av statistikkbanken gjennom analyse av brukertall, henvendelser til SSB, intervjuer av personer som bruker banken ofte og brukertesting.

Denne innsikten bruker vi bl.a. til å jobbe mer systematisk med språk og tabelltitler i statistikkbanken på den ene siden og endringer i brukergrensesnittet på den andre.

Allerede implementerte endringer

Hittil har endringen i brukergrensesnittet vært mindre justeringer:

  • Den første verdien i de obligatoriske valgene Statistikkvariabel og Tidsperiode er nå valgt på forhånd når brukeren går inn på tabellen i Statistikkbanken. 
blogg
  • Resultatet av søk i lange verdilister er blitt synlig i toppen av listen
søk
  • Det er mer fargebruk i «Velg variabler» skjermbilder så muligheten for å velge andre verdilister skal bli tydeligere
  • Det er tydeligere visning av hopp mellom sidene i header i Statistikkbanken
3-steg
  • Tekster og ikoner er standardisert i forhold til tilgjengelighetskrav
  • Det er mulig å legge inn en forklaring (fotnote) nederst på valgsiden
  • Det er tydeligere fonter og bedre forklaringstekster i flere av skjermbildene

Planlagte endringer framover

Det er mye som vi gjerne skulle ha forbedret i brukergrensesnittet i statistikkbanken, men teknologiske begrensninger påvirker hva som er mulig å gjøre på nåværende tidspunkt. Vi prioriterer dermed først «å rydde» litt på resultatsiden. Først og fremst ved å samle en del funksjonalitet under knappen «Avanserte tabellinnstillinger». Roteringsfunksjonen gjøres tydeligere og flyttes nærmere tabelluttrekket.

Vi vet at mange brukere sliter med et lite intuitivt og lite brukervennlig tabelloppsett når tabellen genereres. Resultatene fra brukertester av nye skisser viser at brukere i større grad klarer å bruke tabellverktøyene på en effektiv måte.

Skisse av justert tabellvisning i statistikkbanken:

resultatside

Det blir også noen endringer på siden hvor man velger variabler før tabellene genereres. Variabler vil bli gruppert i to grupper, en for de som er obligatoriske hvor bruker må velge en verdi, og en for de valgfrie verdiene som kun gir merverdi til resultatet. I tillegg fjernes muligheten for å velge ut-format (xls, csv osv.) fra denne siden. Den muligheten kommer i neste skjermbilde på resultatsiden.

Hvis du har konstruktive innspill og kommentarer til brukergrensesnittet i statistikkbanken må du gjerne kontakte artikkelforfatteren.