Statistikk i skolen

Camilla Stabell Kathrine Remers Hanssen Lesetid 2 min.

SSB skole er en satsing på lærere og elever i skolen. Vi ønsker å tilrettelegge innhold på ssb.no slik at lærere og elever lettere kan ta i bruk offisiell statistikk i undervisningen.  

Statistikk og statistikkforståelse er et viktig verktøy for å forstå omverdenen og som grunnlag for kritisk tekning. SSB vil gjennom skolesatsingen bidra til å gi barn og unge et godt grunnlag for å ta beslutninger i eget liv og bruke og forstå statistikk som morgendagens beslutningstakere og samfunnsborgere.  

Nettsider og nyhetsbrev rettet mot lærere 

SSB ønsker å bistå elever og lærere til å ta i bruk offisiell statistikk i arbeidet med ulike kompetansemål. På SSB skole har vi samlet innhold som er relevant for ulike fag og kompetansemål i den videregående skolen og artikler, publikasjoner og infografikk som kan egne seg også for lavere trinn.  

SSB skoles nyhetsbrev skal være til hjelp og inspirasjon for lærere. I nyhetsbrevet tipser vi om gode artikler, nye faktasider, gode visualiseringer med mer, som kan brukes i undervisningen.  

Lærere kan også bestille kurs for sine klasser i SSBs lokaler i Oslo. Her får elevene lære litt om hvordan lese og tolke statistikk, de får demonstrert teknikker i hvordan finne fram til det de trenger på ssb.no og de får høre et foredrag basert på statistikk om ulike temaer.  SSB planlegger å lage e-læringskurs rettet mot elever som lærere kan iverksette som en del av undervisningen der de er.   

Skolens kompetansemål om statistikkforståelse 

Statistikkforståelse er en del av lærerplanen i den norske skolen gjennom hele skoleløpet. For eksempel er et kompetansemål for andre klasse i grunnskolen at eleven skal kunne “samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet”. Et kompetansemål for videregående skole (Vg1/Vg2) er at eleven skal kunne “bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling” (kilde: Utdanningsdirektoratet

Tilbakemeldinger fra lærere i videregående skole er at innhold sortert etter kompetansemål eller temaer på lærerplanen er viktig for at de skal kunne ta i bruk innholdet. De har behov for oppdaterte tall, grafer og andre visualiseringer og at de selv raskt skjønner hvordan de kan bruke ssb.no.  

SSB skole vil fortsette dialogen med lærere og lage produkter tilpasset lærerens arbeidshverdag.