Hva er Lagret spørring i Statistikkbanken

Jan Bruusgaard Lesetid 5 minutter

Henter du samme tabell i Statistikkbanken gang etter gang? Da kan Lagret spørring være noe for deg. 

Når du har laget en tabell eller diagram i Statistikkbanken er det mulig å lagre spørringen som en lenke. Denne lenken går direkte til uttrekket du har laget.

Tabellen eller figuren vil da komme med den utforming som du har definert. Har du for eksempel rotert tabellen med ikonene:

2019-04-02_09-03-00

vil spørringen huske dette. For å komme i gang utvider du valget "Lagre spørringen".

 

2019-04-30

Valget "Fast starttidspunkt og alle nyere perioder" er best å bruke fordi du alltid får med oppdaterte tall. "Rullerende starttidspunkt" er mest aktuelt for de nyeste tallene eller korttidsstatistikker. Da får du oppdaterte tall med like mange tidsperioder hver gang.

Når du lagrer spørringen får du en lenke du selv må ta vare på. Velger du å lagre spørringen som fil,  f.eks. Excel, vil lenken din laste ned filen direkte.  Har du mange lenker til spørringer kan det være praktisk å organisere dem i et regneark. 

Ønsker du engelsk versjon av resultatet? På samme måte som ellers i Statistikkbanken, får du engelsk versjon ved å legge til en/  i adressen, foran statbank/   (f.eks.:  www.ssb.no/en/statbank/sq/10002237 ).

Vær oppmerksom på at det kan skje endringer i Statistikkbanktabellen, som sammenslåtte kommuner. For å få med slike endringer må du redigere den lagrete spørringen med "Velg variabler". Den oppdaterte spørringen får da ny adresse. Lagret spørring er enklere, men mindre robust og fleksibelt enn API-spørring mot Statistikkbanken.

Lagret spørring mangler for øyeblikket støtte for CORS. Nå fungerer det ikke å legge lenke til en lagret spørring på en server utenfor SSB. Når dette er rettet, kan du "embedde" en lenke til den lagrete spørringen på din webside, og vise en oppdatert tabell (html) eller figur (png). Det vil også komme flere nyheter. 

Lagret spørring (video) 

Se også Statstikkbankens hjelpesider.