Kommunevalg til alle tider hos SSB

Aleksander Hagen Lesetid 8 minutter

Ssb.no er en gullgruve av statistikk om lokalvalg helt tilbake til 1901, men den er ikke samlet på ett sted. Her følger en veiviser til over hundre års lokalvalgsstatistikk.

Tall fra alle valg siden 1945 i Statistikkbanken

På statistikksiden for kommune- og fylkestingsvalget finner du hovedtallene fra det siste lokalvalget i 2015.  Fra statistikksiden finner du også inngang videre til statistikkbanken, som har en rekke tabeller med lengre tidsserier for tidligere lokalvalg og tall på kommunenivå.

Blant annet denne tabellen som dekker godkjente stemmer etter parti og kommune tilbake til 1945:

01180: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1945 - 2015

Fra denne tabellen du for eksempel få ut tall for de fire partiene som stilte lister i kommunevalgene i Biri kommune fra 1945 til 1959.  Biri kommune ble fra 1964 slått sammen med Gjøvik kommune, og valget i 1963 var det første for storkommunen.

I statistikkbanken finner du også tall for fylkestingsvalgene helt tilbake til 1975, da direktevalg ble innført for fylkeskommunen:

01181: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) 1975 - 2015

Dersom du ønsker valgresultatene på fylkesnivå og ikke fordelt etter kommune, velger du «fylke» i nedtrekksmenyen under variabelen «region».

Ferdigtabeller fra 1945 til 1995 på ett sted

Fra statistikksiden er det også lenket til en samling av tabeller med tall for alle kommunevalgene mellom 1945 og 1995 på kommunenivå, presentert både i antall stemmer og prosentvis oppslutning for partiene. 

Historiske valgpublikasjoner digitalt

I tillegg til tallene i ferdigtabellene og Statistikkbanken, er alle lokalvalgene mellom 1901 og 1995 dokumentert og belyst i egne publikasjoner. Publikasjonene er digitalisert og gjort tilgjengelig på området for historisk statistikk på ssb.no. Det er dessuten mulig å søke i PDF-filene, slik at letningen etter informasjon ikke behøver å være for omstendelig.   

I denne samlingen finner du publikasjonene fra alle kommunevalgene fra 1901 til 1975.

I denne samlingen finner du publikasjonene fra alle kommune- og fylkestingsvalg fra 1979 til 1995.

Den første publikasjonen ble utgitt etter kommunevalget i 1907. I forkant av valget ble Statistisk sentralbyrå for første gang gitt i oppgave av Stortinget å samle inn statistiske opplysninger om lokalvalg. I dette arbeidet ble det også samlet inn opplysninger, dog ufullstendige, om valgene i 1904 og 1901.

Det finnes imidlertid tall tilbake til valget i 1898. Stortingsmann og tidligere ansatt i SSB, Tallak Lindstøl, samlet og sammenstilte på eget initiativ opplysninger fra valgene i 1898 og 1901. Dette er samlet i en publikasjon, som er tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket. Valget i 1898 var det første nasjonale kommunevalget, med felles valgdag og sammenfallende valgperioder på tre år, etter at det lokale selvstyre ble etablert med formannskapslovene i 1837.

Fra 1898 ble det også adgang til å gjennomføre valgene som forholdstallsvalg (fordeling av representanter etter listenes andel av stemmene) istedenfor flertallsvalg (Listen som får flest stemmer vinner mandatet/mandatene) Dette må nok sees i sammenheng med at de politiske partiene begynte å gjøre seg gjeldende også lokalt.

 Av kommunevalgene 1907 fremgår det at stadig flere kommuner hadde gått over til forholdstallsvalg. Fra 1901 til 1907 økte antall fra 122 av 551 til 190 av 586 landkommuner. Av publikasjonen kan du også lese at valgdeltagelsen i 1907 var på 46,5% av de stemmeberettigede, hvilket var en markant oppgang fra 36,2 % i 1901, men samtidig nesten 15 prosentpoeng under dagens nivå.

Fra 1898 var det innført allmenn stemmerett for menn, mens for kvinner var den for valgene 1901 til 1907 begrenset til dem som betalte en viss sum i skatt eller hadde ektemenn som oppfylte dette skattekravet. Likeledes kunne stemmeretten bli suspendert, blant annet på grunn av fattigunderstøttelse eller straffeforfølgelse. I 1907 var i underkant 17 000 menn og 1800 kvinner suspendert fra å delta i valget, av totalt 717 000 personer med stemmerett.  

Videre dykking i publikasjonene avslører for eksempel at Nasjonal Samling fikk 69 folkevalgte representanter og en ordfører etter kommunevalget i 1934.  Kommunevalget i 1963, som ble avholdt etter Kings bay-saken gav rekordhøy valgdeltagelse på 81% og var det første i historien hvor flere kvinner enn menn avgav stemme.  Ved kommunevalget i 1979 gjorde Høyre sitt beste lokalvalg noensinne og oppnådde 29,1 % av stemmene, og velgerne gav med det et forvarsel om hva som ville skje ved stortingsvalget to år senere.

Dette var kun noen smakebiter på hva du kan finne. Mye, mye mer ligger og venter i publikasjonene – god leting og fornøyelse!