Dette er Norge – statistisk sett

Aleksander Hagen Lesetid 5 minutter

Hva kjennetegner Norge og norsk samfunnsutvikling? Den tiende og rykende ferske utgaven av «Dette er Norge» byr på et bredt statistisk norgesportrett med mange svar på nettopp dette. 

I årets utgave kan du blant annet lese og bli opplyst om at: Norges befolkning har økt med vel to millioner siden 1950 til dagens 5,4 millioner innbyggere.  I 2019 var gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner, henholdsvis 50 080 og 43 850 kroner. Den samlede eksportverdien av fisk og fiskeprodukter i 2019 var 104 milliarder kroner. Under korona-utbruddet og nedstengningen økte antall registrerte arbeidsledige (inkludert de korttidspermitterte) fra 65 000 til drøyt 300 000 fra 10. til 31. mars. 

Fortellingens egen historie  

Den første utgaven av «Dette er Norge» utkom i 2003, og siden 2014 har publikasjonen blitt utgitt årlig. En god del er gjenkjennelig og mye er forandret fra den første til den nyeste utgaven. På disse 17 årene har det naturligvis skjedd forandringer i samfunnet og statistikkene som har innvirket på tallene, vektleggingen og tolkningene, noe som i sin tur har gjort seg gjeldende i innholdet. I det hele tatt er en samlesning av utgavene fra 2003 og 2020 i seg selv en interessant øvelse, som avdekker endringer i tekst, tilstand og tolkning. 

Enkelte av kapitlene har gjennomgått relativt små endringer, utenom tekstjustering og talloppdatering, fra den ene utgivelsen til den neste, mens andre kapitler har fått mer eller mindre helt ny tekst i løpet av publikasjonens levetid. Kontinuitet og brudd er som kjent historiens gang.  

Ikke bare korona  

Årets utgave kan for eksempel skilte med et helt nyskrevet kapittel om kultur og medier. I tillegg har andre enkeltkapitler fått delvis ny tekst, med nye og andre tall enn tidligere.  

Foruten oppdateringer med de nyeste publiserte tallene er naturlig nok årets utgave ikke fri for korona, men samtidig ikke fullstendig infisert av pandemien. Innslaget av Covid-19-innhold er i publikasjonens fugleperspektiv en balanseøvelse mellom å anerkjenne koronaens innvirkning på samfunnet og å unngå at den dominerer hele oversiktsbildet. Covid-19-dimensjonen er derfor særlig trukket frem på de «harde» og åpenbare samfunnsområder, som økonomi, arbeidsliv og så videre.  

I tillegg var dette også til en viss grad et spørsmål om hvilke statistikker, som hadde publisert aktuelle og relevante korona-tall før publikasjonen gikk i trykken. Noen statistikker publiseres hyppig, kvartalsvis og månedlig, mens andre kommer årlig med varierende tidsetterslep fra måletidspunktet (året). Det er her dessuten viktig å presisere at formålet med «Dette er Norge» heller ikke er å være «først ute med det nyeste». Publikasjonens hensikt er å tegne det store bildet med noen lengre linjer og utviklingstrekk. Hvilke virkninger viruset får for samfunnsutviklingen, vet vi uansett ikke ennå, og dette blir kanskje interessant lesestoff i de kommende utgaver av «Dette er Norge».   

«Den siste og viktige mohikaner» 

Apropos «gikk i trykken». På en av de siste sidene i utgaven fra 2003 presenteres SSBs viktigste tilbud av papirpublikasjoner. I dag er «Dette er Norge» SSBs siste tilbud om statistikk mellom to permer. Dette gir den en helt spesiell funksjon og posisjon i statistikkformidlingen som en fysisk markør og mulighet til å innta statistikk uten skjerm. 

I SSBs statistikkformidling utgjør «Dette er Norge» en lettlest og lett forståelig fortelling om Norge i tall, tekst og figurer, rettet mot alle typer av leserskarer. Ved siden av å portrettere Norge statistisk er siktemålet å vise bredden i og betydningen av norsk statistikk, samt forsøke å fremme interesse og nysgjerrighet for statistikk i det brede lag.  

«Dette er Norge» er sånn sett også et strategisk bidrag til å synliggjøre SSB, fremme brukertilpasset statistikk, samt gjøre SSBs samfunnsoppdrag kjent i offentligheten. I det hele tatt viser «Dette er Norge» ikke bare bredden i statistikken, men også bredden i institusjonen SSB. De aller fleste av SSBs 17 statistikkseksjoner er involvert og representert med statistikk i publikasjonen, som redaksjonelt styres og føres i pennen av Kommunikasjonsavdelingen. I tillegg hentes noe statistikk fra andre norske og internasjonale statistikkprodusenter.  

For dere som allerede sitter med ett nytt eksemplar av «Dette er Norge» i hånd, gjenstår det bare å ønske god fornøyelse. Dere som ønsker å ta en titt, kan bla i PDF-versjonen her. Dere som ikke kan vente med å bestille papireksemplar, kan sende en epost til: salg-abonnement@ssb.no