Årlig oversikt over norsk økonomi siden 1922

Ragnhild Rein Bore Lesetid 2 minutter

I snart 100 år har SSB sammenstilt økonomiske nøkkeltall i Økonomisk utsyn. Oversikten over denne historiske gullgruva finner du på ssb.no. 

"Den deflasjonsperiode som begynte i 1920 til noget forskjellig tidsrum i de forskjellige land var i de Forenede Stater overvunnet i 1921, og flere europeiske land viste i 1922 tegn til at deflasjonen foreløbig var stanset."

Slik begynner Statistisk-økonomisk oversikt over året 1922, den aller første utgaven av serien Økonomisk utsyn som har Statistisk sentralbyrå har gitt ut årlig siden 1928. Hvert år har statistikere og forskere i SSB samlet økonomisk nøkkeltall fra Norge og utlandet, vurdert den økonomiske utviklingen og brukt tallene til å fremskrive hva som ville skje med norsk økonomi i året som kom.

Se alle utgaver av Økonomisk utsyn

Historisk kildemateriale for forskere og studenter

Mye forskning og analyse av norsk økonomisk historie i moderne tid er naturlig nok skrevet mange år i etterkant. De årlige utgavene av Økonomisk utsyn er en historisk kilde som viser hvordan den økonomiske utviklingen i Norge ble vurdert i sin samtid. Publikasjonene kan være nyttige for studenter og forskere som et historisk-økonomisk bakteppe i beskrivelser, forskning og analyse av ulike deler av samfunnsutviklingen i Norge siste 90 år. Selv brukte undertegnede Økonomisk utsyn over året 1973 i forbindelse med en masteroppgave i økonomisk historie om fremforhandlingen av Norges frihandelsavtale med EF det året.