SSBs standarder - Klassifikasjoner og kodelister

Jan Bruusgaard

Statistikk skal kunne sammenliknes. Derfor er det viktig med standarder. SSBs system for "Klassifikasjoner og kodelister", populært kalt Klass, gir deg oversikt.

Klass inneholder 132 ulike klassifikasjoner. Når du kommer til åpningssiden vil du se en inndeling i ulike emner eller familier. "Region" er den mest brukte.

Grensesnittet

Når du har  valgt en klassifikasjon, kommer du alltid til gjeldende versjon.

Faner i Klass
I tillegg ser du ulike faner.

Under «Alle versjoner»-fanen vil du finne lenker til andre versjoner. Nye versjoner kommer når det er endringer i strukturen.  1.1.2020 gikk vi fra 19 til 11 fylker. Da kom det nye versjoner av mange regionale inndelinger. Se evt. Regionale endringer 2020.

«Korrespondanser» viser sammenhengen mellom versjonen av klassifikasjonen du er inne i og andre klassifikasjoner. Lurer du på hvilke kommuner som tilhører et fylke bruker du korrespondansetabellen mellom Standard for fylkesinndeling og Standard for kommuneinndeling. Om du tenker på kommunereformen skjønner du at dette vil variere på ulike tidspunkt. Derfor er korrespondansetabellen koblet til en gitt versjon. Aremark kommune var i kommuneinndelingens ulike versjoner fram t.o.m 2019. I 2020 ble den en del av Indre Østfold kommune. Østfold fylke finnes heller ikke i gjeldende versjon av fylkesinndelingen fordi den nå er en del av Viken.

Under «Om versjonen» vil du aller nederst finne en logg over eventuelle endringer som har skjedd innenfor en versjon.

Kodelister

Klassifikasjoner er "offisielle" kodeverk der kategoriene skal være gjensidig utelukkende og uttømmende. Klass inneholder i tillegg 244 kodelister. Kodelister er mest for intern bruk i SSB og har ikke fått status som standard. De kan være tilpasset en spesiell statistikk og kan også endre seg relativt ofte.

Enkelte kodelister er av stor interesse for eksterne brukergrupper. Det kan være Yrkeskatalogen som brukes ved innrapportering av stillinger, og kodelister i forbindelse med KOSTRA. Du kan inkludere søk i kodelister ved å hake av under søkeruten. 

sokkode

Direkte lenke til klass er ssb.no/klass. Starter du fra SSB's forside, finner du den under valget Metadata. Når du velger variabler i Statistikkbanken vil det være lenke til den brukte klassifikasjonen under bok-ikonet.

i-knapp

Klass API

I web-grensesnittet kan alt lastes ned i CSV-format. Klass API-et er langt rikere og mer fleksibelt enn webgrensesnittet.  Her kan du også få resultatet som JSON eller XML. Veiledningen til Klass API-et er på engelsk. Se også video: 

Internasjonalt

Fot at statistikken skal være sammenliknbar, bygger mange av våre klassifikasjoner på internasjonale klassifikasjoner. De viktigste kildene her er Eurostats Ramon og FN/UNSDs klassifikasjoner.

Video

Her er en litt gammel video som viser grunnprinsippene i Klass: