Ragnhild Rein Bore

Seksjonsleder, Seksjon for brukerinnsikt og webutvikling

Årlig oversikt over norsk økonomi siden 1922

I snart 100 år har SSB sammenstilt økonomiske nøkkeltall i Økonomisk utsyn. Oversikten over denne historiske gullgruva finner du på ssb.no.