Live Margrethe Rognerud

Live Margrethe Rognerud jobber for Internasjonalt sekretariat i SSB

Verdens statistikkdag 2020

Den 20. oktober er statistikkens dag, noe som markeres blant statistikkprodusenter over hele verden. Vi knytter verden sammen med statistikk som er til å stole på, sier FN. Hvordan bidrar SSB til dette internasjonale samarbeidet?