Jan Bruusgaard

Brukerstøtte på SSBs API-er og Statistikkbanken

SSBs standarder - Klassifikasjoner og kodelister

Statistikk skal kunne sammenliknes. Derfor er det viktig med standarder. SSBs system for "Klassifikasjoner og kodelister", populært kalt Klass, gir deg oversikt.

Regionreformen og konsekvenser for SSBs publisering

Med region- og kommunereformen går vi 1.1.2020 fra 18 til 11 fylker, og fra 422 til 356 kommuner. Dette gir utfordringer både for oss som lager statistikken og for dere som skal bruke den. Her er noen tips og avklaringer.

Hva er Lagret spørring i Statistikkbanken

Henter du samme tabell i Statistikkbanken gang etter gang? Da kan Lagret spørring være noe for deg.