Erik Sjømæling

Webrådgiver i seksjon for brukerinnsikt og webutvikling

Vi fornyer Statistikkbanken

For å møte krav til tilgjengelighet og økt brukervennlighet gjør SSB en del endringer i brukergrensesnittet i statistikkbanken i år. Se planlagte endringer her.