Camilla Stabell

Cammila Stabell er kommunikasjonsrådgiver i SSB.

Statistikk i skolen

SSB skole er en satsing på lærere og elever i skolen. Vi ønsker å tilrettelegge innhold på ssb.no slik at lærere og elever lettere kan ta i bruk offisiell statistikk i undervisningen.