423159
/befolkning/statistikker/regfram/hvert-2-aar
423159
statistikk
2019-12-02T08:00:00.000Z
Befolkning
no
regfram, Regionale befolkningsframskrivinger, befolkning, befolkningsprognoser, folketall, innbyggere, befolkningsutvikling, framskrivingsalternativer, fødte, døde, samlet fruktbarhetstall, forventet levealder, forsørgerbyrde, omsorgsbyrdeBefolkningsframskrivinger, Befolkning
true

Regionale befolkningsframskrivinger

Neste publisering av Regionale befolkningsframskrivinger kommer 18. august 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt