245980_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
245980_tabell
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Statistikken viser antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere fra Syria har hatt kraftigst prosentvis økning i 2015.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2016

Innhold