5946
/befolkning/statistikker/familie/arkiv
5946
850 000 personer bor alene
statistikk
2009-04-02T10:00:00.000Z
Befolkning
no
familie, Familier og husholdninger, husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Familier og husholdninger1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

850 000 personer bor alene

I 2008 økte tallet på privathusholdninger med 38 000. Husholdninger som bare består av én person, var den husholdningstypen som økte mest, og nær 40 prosent av landets husholdninger1 består nå av én person. Det betyr at 18 prosent av de bosatte, eller 852 000 personer, bor alene.

Bosatte i privathusholdninger som bor alene. 1960, 1970, 1980, 1990 og 2009. Absolutte tall og prosent

Ved årsskiftet var det 2 143 000 privathusholdninger her i landet. Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen er nå på 2,2 personer per husholdning. Den har sunket fra 3,3 ved utgangen av 1960. Nedgangen i husholdningsstørrelsen fortsetter selv om den ikke er like stor som den var på 60-, 70- og 80-tallet.

Stadig flere personer bor alene. Andelen aleneboende var 4 prosent i 1960 og 10 prosent i 1980, mens den nå er 18 prosent. Oslo har flest aleneboende, nær 30 prosent av de bosatte. Etter Oslo er det fylkene Sør-Trøndelag og Troms som har høyest andel aleneboende, henholdsvis 19 og 18 prosent av befolkningen. Lavest andel aleneboende er det i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Akershus.

Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. Prosent. Hele landet og fylker. 2009. Prosent

Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype. Bydeler i Oslo. 1. januar 2009. Prosent

Andelen aleneboende varierer mye mellom bydelene i Oslo. I bydelen St. Hanshaugen er omtrent halvparten av de bosatte aleneboende, mens Søndre Nordstrand har den laveste andelen aleneboende, med 13 prosent.

Statistikken er laget ut fra hvor personene var registrert bosatt 1. januar 2009 (formelt bosted). Det betyr blant annet at alle ugifte studenter som er registrert bosatt hos foreldrene, er talt opp i foreldrenes husholdning. I intervjuundersøkelser er det respondenten selv som oppgir sitt faktiske bosted. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted, i gjennomsnitt gi noe større husholdninger, færre aleneboende og færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted. Registerstatistikk av den typen som presenteres her, har den fordelen at den kan brytes ned på svært lavt geografisk nivå.

1Rettet 02.04.2009 kl.11:23.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB