272802
272802
friartikkel
2016-07-11T09:00:00.000Z
no

Endret rutine for husholdningsdannelse i 2014 (csv-filer)

Publisert:

2014-tall etter gammel produksjonsform

06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (Bydeler) [csv-fil]

06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (Kommuner) [csv-fil]

06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (Fylker) [csv-fil]

06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype

 

06071: Personer, etter kjønn, alder og husholdningstype [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06071: Personer, etter kjønn, alder og husholdningstype

 

06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (Bydeler) [csv-fil]

06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (Kommune) [csv-fil]

06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (Fylker) [csv-fil]) 

06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (K) (B)

 

06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Bydeler) [csv-fil] 

06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Kommuner) [csv-fil]

06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Fylker) [csv-fil]

06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Landet) [csv-fil]

 Korrespondansetabell for 06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype

 

06083: Familier, etter familietype (Bydeler) [csv-fil]

06083: Familier, etter familietype (Kommuner) [csv-fil]

06083: Familier, etter familietype (Fylker) [csv-fil]

06083: Familier, etter familietype (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06083: Familier, etter familietype

 

06090: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform og alder [csv-fil] 

Korrespondansetabell for 06090: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform og alder

 

06091: Personer i par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform og alder [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06091: Personer i par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform og alder

 

06092: Par i privathusholdninger, etter samlivsform og antall barn i familien [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06092: Par i privathusholdninger, etter samlivsform og antall barn i familien

 

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (Bydeler) [csv-fil]

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (Kommuner) [csv-fil]

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (Fylker) [csv-fil]

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell 06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform

 

06095: Personer 18 år og over i privathusholdninger som lever/ikke lever i par etter alder [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06095: Personer 18 år og over i privathusholdninger som lever/ikke lever i par etter alder

 

06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent) (Bydeler) [csv-fil]

06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent) (Kommuner) [csv-fil]

06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent) (Fylker) [csv-fil]

06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent) (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent)

 

06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (Bydeler) [csv-fil]

06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (Kommuner) [csv-fil]

06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (Fylker) [csv-fil]

06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen

 

09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (Bydeler) [csv-fil]

09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (Kommuner) [csv-fil]

09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (Fylker) [csv-fil]

09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (Landet) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning

 

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Fylker 1) [csv-fil]

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Fylker 2) [csv-fil]

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Fylker 3) [csv-fil]

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Landet 1) [csv-fil]

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Landet 2) [csv-fil]

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (Landet 3) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype

 

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Fylker 1) [csv-fil]

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Fylker 2) [csv-fil]

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Fylker 3) [csv-fil]

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Landet 1) [csv-fil]

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Landet 2) [csv-fil]

10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (Landet 3) [csv-fil]

Korrespondansetabell for 10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år

 

Kontakt