Publikasjon

Faktahefter 

Minifakta om Norge 2015

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Minifakta om Norge 2015

Utgiver

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver

Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Emner

Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Statlige finanser, Energi, Tids- og mediebruk, Landtransport, Trygd og stønad, Sysselsetting, Fødte og døde, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Nasjonalregnskap, Utenrikshandel, Fiske og fangst, Reiseliv, Barn, familier og husholdninger, Forbruk, Areal, Sjøtransport, Helseforhold og levevaner , Stortingsvalg, Folketall

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt