Rapporter 2016/41

Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2016/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Emner

Innvandrere, Befolkning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9452-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9453-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

102

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt