Rapporter 2015/52

Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2015/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Innvandrere, Befolkning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9263-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9262-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt