Rapporter 2012/41

Holdninger til innvandrere og innvandring 2012

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Holdninger til innvandrere og innvandring 2012

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 2012/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Innvandrere, Befolkning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8554-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8553-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt