Publikasjon

Rapporter 2017/32

Framtidens eldre i by og bygd

Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

Ansvarlig

Adrian Farner Rogne og Astri Syse

Serie og -nummer

Rapporter 2017/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emner

Befolkningsframskrivinger, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9619-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9618-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

229

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt