Faktahefter 

Dette er Kari og Ola 2010

Kvinner og menn i Norge

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Kari og Ola 2010. Kvinner og menn i Norge

Ansvarlige

Agnes Aaby Hirsch, Gro Flatebø, Ingrid Modig, Toril Sandnes, Lotte Rustad Thorsen, Reid Jone Stene

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandrere, Barn, familier og husholdninger, Videregående utdanning, Helseforhold og levevaner , Utdanningsnivå, Stortingsvalg, Likestilling, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7752-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7751-1

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt