Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Feb. 2014 5.8 4.7
Mar. 2014 5.7 5.6
Apr. 2014 5.6 6
Mai 2014 5.5 5.8
Jun. 2014 5.3 5.2
Jul. 2014 5.4 5
Aug. 2014 5.3 5.3
Sep. 2014 5.4 5.6
Okt. 2014 5.4 5.9
Nov. 2014 5.2 5.5
Des. 2014 5.4 5.3
Jan. 2014 5.6 5.2
Feb. 2015 5.5 6.0
Mar. 2015 5.8 6.5
Apr. 2015 5.7 7.1
Mai 2015 5.9 6.4
Jun. 2015 5.8 5.7
Jul. 2015 5.7 4.7
Aug. 2015 5.8 4.6
Sep. 2015 5.5 4.7
Okt. 2015 5.5 4.7
Nov. 2015 5.4 4.6
Des. 2015 5.4 4.5
Jan. 2015 5.3 4.6
Feb. 2016 5.2 4.9
Mar. 2016 4.9 5.4
Apr. 2016 5.1 5.6
Mai 2016 4.8 5.6
Jun. 2016 5.0 5.1
Jul. 2016 5.0 4.9
Aug. 2016 5.0 4.9
Sep. 2016 5.1 5.3
Okt. 2016 5.2 5.2
Nov. 2016 5.0 4.7
Des. 2016 4.9 4.4
Jan. 2017 5.1 4.5
Feb. 2017 5.1

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 183 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 091 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 6,5 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 626 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 2,1 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 2,4 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 465 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 5,8 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 4 148 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,3 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,4 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 3,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var -2,4 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 3,8 prosent fram til utgangen av januar.