Sterkt forbedret årsresultat

Publisert:

Endret:

Årsresultatet for finansielle holdingselskaper økte med 68 prosent fra 2015 til 2016. Oppgangen skyldes først og fremst høyere inntekter av eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

Årsresultatet økte med 5,8 milliarder kroner og kom opp i 14 milliarder i 2016. Forvaltningskapitalen vokste med 8,3 prosent og nådde 133 milliarder i 2016. Denne utviklingen skyldes vekst i andre utlån.

Økning av forvaltningskapitalen

Forvaltningskapitalen økte med 8,3 prosent, fra 123 milliarder i 2015 til 133 milliarder i 2016. Oppgangen skyldes først og fremst høyere inntekter av eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

Årsresultatet økte med 5,8 milliarder kroner og kom opp i 14,2 milliarder i 2016. Forvaltningskapitalen vokste med 26,5 prosent og nådde 155 milliarder i 2016. Denne utviklnhgen skyldes vekst i andre utlån.

Kontakt