Rentene øker

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent. Renten for BSU (Boligsparing for ungdom) var 3,13 prosent i april.

Rentestatistikken viser at rentene på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak  økte med 0,08 prosentpoeng i april til 2,60 prosent.

Flytrenta på nye boliglån økte med 0,07 prosentpoeng til 2,59 prosent mens fastrenta falt med 0,02 prosentpoeng til 2,84 prosent. Flytrenta og fastrenta på utestående boliglån i alt var tilnærmet uendret i april på henholdsvis 2,55 prosent og 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22 0.50
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20 0.50
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18 0.50
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16 0.50
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12 0.50
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10 0.50
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07 0.50
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03 0.50
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99 0.50
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96 0.50
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95 0.50
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94 0.50
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93 0.50
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92 0.50
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9 0.50
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88 0.50
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86 0.50
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86 0.50
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des. 2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan. 2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar. 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar. 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.59 2.84 2.55 2.84 1.00

Uendrede innskuddsrenter

Renta på innskudd fra husholdninger og fra ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret på henholdsvis 0,85 og 0,82 prosent.

I april var renten for BSU (Boligsparing for ungdom) på 3,13 prosent. Seriene for ikke-bundne og bundne innskudd er nå også oppdatert for månedsutvalget (tabell 11018). Renter på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,72 og 1,98 prosent i april 2019.

Lavere utlånsmargin på utestående lån

Utlånsmarginen på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,07 prosentpoeng til 1,14 prosent, mens utlånsmarginen på nye boliglån økte med 0,02 fra mars til april 2019 til 1,17 prosent. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,06 prosentpoeng til 0,59 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,06 prosentpoeng, til 1,43 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des. 2017 1.60 1.67 0.82
Jan. 2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mar. 2018 1.24 1.28 1.19
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug. 2018 1.38 1.39 1.05
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24
Des. 2018 1.26 1.31 1.29
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30
Mar. 2019 1.15 1.21 1.37
Apr. 2019 1.17 1.14 1.43

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. Utlåns- og innskuddsbeløpene i rentestatistikken rapporteres nå til hovedstol, dvs. uten tillegg av påløpte, ikke forfalte renter og verdiendringer.

En del serier publiseres ikke lenger, men etter hvert vil noen nye serier bli publisert. Renter og provisjoner på byggelån og kasse, drifts- og brukskreditt publiseres ikke lenger som egen serie. Byggelån inngår i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån. Byggelån kan også inngå i andre rammelån. Kasse, drifts- og brukskreditt inngår i andre rammelån for utestående lån. Renter på utlån til statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse blir ikke lenger publisert i rentestatistikken, men data finnes på disse institusjonenes internettsider.

For innskudd har vi seriene ikke-bundne og bundne innskudd. Serien ikke-bundne innskudd inneholder brukskonti og sparekonti mv. uten binding, mens serien bundne innskudd inneholder BSU og andre innskudd unntatt skattetrekkskonti.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene for 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside