Økt fastrente på nye boliglån

Publisert:

Fastrenta på nye boliglån økte i februar 2021 slik den har gjort de foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån med fast rente økte renta med 0,07 prosentpoeng i februar, til 2,05 prosent. Fra november 2020 til februar 2021 har fastrenta på nye boliglån økt med 0,3 prosentpoeng. For nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) med flytende rente var renta omtrent uendret på 1,76 prosent i februar.

For utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var rentene på de laveste nivåene for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013). I februar var fast og flytende rente på utestående lån omtrent uendret på henholdsvis 2,64 og 1,82 prosent. 

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan. 2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50
Feb. 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50
Mars 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25
April 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00
Aug. 2020 1.82 1.81 1.89 2.76 0.00
Sep. 2020 1.81 1.80 1.88 2.69 0.00
Okt. 2020 1.81 1.75 1.86 2.70 0.00
Nov. 2020 1.79 1.80 1.85 2.68 0.00
Des. 2020 1.77 1.90 1.85 2.66 0.00
Jan. 2021 1.77 1.98 1.83 2.65 0.00
Feb. 2021 1.76 2.05 1.82 2.64 0.00

Lave innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,32 prosent i februar, det er også det laveste nivået for den perioden vi har data for. Renta på innskudd fra husholdninger og for ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret på henholdsvis 0,36 og 0,25 prosent. Renta på bundne innskudd fra husholdninger falt med 0,05 prosent i samme periode til 1,52 prosent mens renta på ikke-bundne innskudd var omtrent uendret.

Økt utlånsmargin

Pengemarkedsrenta NIBOR falt med 0,03 prosentpoeng i februar til 0,46 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng til 1,31, mens utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 1,42 prosent. 

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des. 2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan. 2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb. 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mars 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
April 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug. 2020 1.59 1.72 0.23 -0.12
Sep. 2020 1.53 1.65 0.28 -0.08
Okt. 2020 1.36 1.47 0.45 0.09
Nov. 2020 1.42 1.53 0.37 0.03
Des. 2020 1.27 1.4 0.50 0.15
Jan. 2021 1.29 1.39 0.49 0.16
Feb. 2021 1.31 1.42 0.46 0.14

Faktaside