Fortsatt lave renter

Publisert:

Renta på utestående boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,02 prosentpoeng til 2,47 prosent fra desember 2017 til mars 2018.

Nye tall fra rentestatistikken viser at flytrenta på utestående boliglån fra et utvalg av banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng, til 2,44 prosent i første kvartal mens fastrenta var omtrent uendret på 2,86 prosent.

Renta på nye nedbetalingslån med pant i bolig var omtrent uendret på 2,42 prosent i første kvartal 2018.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86
Sep. 2018 2.49 2.45 2.50 2.84
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87
Jan.2018 2.42 2.44 2.46 2.88
Feb. 2018 2.37 2.64 2.46 2.88
Mar.2018 2.42 2.79 2.44 2.86

Lavere utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger falt med 0,34 og 0,39 prosentpoeng til henholdsvis 1,26 og 1,28 prosent fra desember 2017 til mars 2018. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,33 prosentpoeng, til 0,45 prosent. Endringene skyldes hovedsakelig at pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,37 prosentpoeng til 1,19 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.56 1.62 0.86
Feb. 2018 1.36 1.45 1.03
Mar.2018 1.26 1.28 1.19

Stabilt lave innskuddsrenter for husholdningene

Renta på bankinnskudd i alt for utvalget av banker økte med 0,04 prosentpoeng til 0,74 prosent. Renten på innskudd fra husholdninger var uendret på 0,78 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,11 prosentpoeng til 0,67 prosent fra desember 2017 til mars 2018.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med 2018. Dette gjelder spesielt serier med få observasjoner, og vi har valgt å ikke publisere enkelte serier. Publiseringen omfatter foreløpig bare utvalget som er endret noe. De viktigste endringene for rentestatistikken er at det er innført flere panttyper på utlån. Dette har påvirket beregningen av renter, spesielt av andre nedbetalingslån uten pant i bolig. Det publiseres foreløpig kun lån med pant i bolig og andre nedbetalingslån totalt.

En annen endring er at byggelån ikke lenger publiseres som egen serie, men inngår blant annet i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån.

Foreløpig publiseres bare renter på innskudd i alt. Seriene for bundne og ikke-bundne innskudd vil ikke lenger bli oppdatert, men blir senere erstattet av nye innskuddsserier.

Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside