13148_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/arkpi/kvartal
13148
Arkitekttenesteprisane opp 6,2 prosent
statistikk
2009-02-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Virksomheter, foretak og regnskap
no
arkpi, Arkitekttjenester, prisindeksProdusent- og engrosprisindekser, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Priser og prisindekser
true

Arkitekttjenester, prisindeks4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Arkitekttenesteprisane opp 6,2 prosent

Prisane på arkitekttenester steig med 6,2 prosent frå 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008.

Prisindeks for arkitektverksemd. 2005=100

Frå 3. til 4. kvartal 2008 steig prisane på arkitekttenester med 1,0 prosent.

Sidan Statistisk sentralbyrå starta publiseringa av indeksen i 1. kvartal 1998, har prisane på arkitekttenester stige med 69,2 prosent. Den fullstendige tidsserien finst i Statistikkbanken .

Arkitektverksemd, prisindeks, omsetningsindeks og volumindeks.
1. kvartal 2002-4. kvartal 2008. 2005=100
Periode Prisar Omsetning Volum
Indeks Endring frå same
kvartal året før,
prosent
Indeks1 Endring frå same
kvartal året før,
prosent
Indeks1 Endring frå same
kvartal året før,
prosent
1998 71,6          
1999 75,0 4,8        
2000 80,1 6,7        
2001 85,9 7,3        
2002 90,5 5,3 86,1   95,1  
2003 94,3 4,2 82,5 -4,2 87,5 -8,0
2004 97,0 2,8 88,0 6,7 90,7 3,7
2005  100,0 3,1  100,0 13,6  100,0 10,2
2006  104,2 4,2  115,7 15,7  111,0 11,0
2007  109,8 5,4  131,6 15,0  119,8 9,2
2008  116,6 6,2        
             
2003            
1. kvartal 93,3 4,7 80,4 0,7 86,2 -3,8
2. kvartal 93,7 4,6 83,4 -6,4 89,0 -10,5
3. kvartal 94,8 3,9 67,0 -7,7 70,7 -11,1
4. kvartal 95,3 3,7 99,1 -3,7  104,0 -7,2
             
2004            
1. kvartal 95,8 2,7 81,2 0,9 84,7 -1,8
2. kvartal 96,6 3,2 86,8 4,2 89,9 1,0
3. kvartal 97,3 2,7 71,9 7,3 73,9 4,4
4. kvartal 97,9 2,7  112,1 13,1  114,5 10,1
             
2005            
1. kvartal 99,1 3,4 85,3 5,1 86,1 1,5
2. kvartal 99,3 2,8  102,8 18,4  103,5 15,2
3. kvartal  100,4 3,1 82,7 15,0 82,4 11,5
4. kvartal  101,2 3,4  129,3 15,3  127,8 11,6
             
2006            
1. kvartal  102,7 3,6  104,3 22,3  101,6 18,8
2. kvartal  103,3 4,0  110,8 7,8  107,3 3,9
3. kvartal  104,8 4,4 95,5 15,5 91,1 11,6
4. kvartal  106,1 4,9  150,3 16,2  141,7 10,5
             
2007            
1. kvartal  108,1 5,3  124,6 19,4  115,3 13,5
2. kvartal  108,7 5,2  130,0 17,4  119,6 11,5
3. kvartal  110,4 5,3  111,2 16,4  100,7 10,5
4. kvartal  111,9 5,5  160,5 6,7  143,4 1,2
             
2008            
1. kvartal  114,6 6,0  134,3 7,8  117,2 1,6
2. kvartal  115,2 6,0  153,7 18,2  133,4 11,6
3. kvartal  117,6 6,5  131,2 18,0  111,5 10,8
4. kvartal  118,8 6,2 : : : :
1  Skattedirektoratet sitt oppgåveregister blir nytta i omsetningsindeksen.
Det er eit visst etterslep i innrapporteringa til Skattedirektoratet. Dette inneber at
det kan kome nokre rettingar på omsetningsindeksen og volumindeksen ved seinare publiseringar.

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Frå og med 1. kvartal 2009 blir det teke i bruk ein ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), ein nomenklatur for klassifisering av bedrifter og føretak i ulike næringar. Standarden samsvarar med EUs nye standard NACE Rev. 2. Dette gjer det sikrare å samanlikne på tvers av landegrensene. Prisindeksen for arkitektverksemd blir frå 1. kvartal publisert saman med andre prisindeksar innanfor området ”Næringslivstenester”, som omfattar næringshovudområda ”Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting” og ”Forretningsmessig tenesteyting”.

Brukarar som har spørsmål til omlegginga, kan ta kontakt med statistikkansvarleg (se venstre marg under ”kontaktpersonar”).