289756_tabell_300979_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
289756_tabell_300979
statistikk
2017-03-22T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
false
Statistikken gir fylkesvis oversikt over antall sysselsatte i privat og offentlig sektor. Norges sysselsettingsandel falt 0,5 proseentpoeng fra 2015 til 2016.

Sysselsetting, registerbasert2016, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte 15-74 år, etter sektor og næring12
Hele landetAlle sektorerStatlig forvaltningFylkeskommunal forvaltningKommunal forvaltningPrivat sektor og offentlige foretak
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
2Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Rettet 26. april 2017.
20152 587 703294 13244 976474 9131 773 683
20162 591 902297 87544 751481 2591 768 019
 
2016
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske57 13729146357 028
05-43 Sekundærnæringer503 4973 455011 239488 800
45-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom995 49812 16054618 648964 138
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring165 472113 3705 25546 75395
85 Undervisning212 96240 73334 478110 97826 785
86-88 Helse- og sosialtjenester540 465122 0473 493279 152135 766
90-99 Personlig tjenesteyting100 5136 08196514 40279 070
00 Uoppgitt16 358002416 337

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB