Rapporter 2018/01

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2018/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justisdepartementet

Emner

Sysselsetting, Arbeid og lønn

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9665-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9664-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

94

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt