Arbeidsløysa på 4,1 prosent

Publisert:

Justert for sesongvariasjonar var det 114 000 arbeidslause i august. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng frå mai.

Frå mai (gjennomsnitt april–juni) til august (gjennomsnitt av juli–september) gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned med 0,2 prosentpoeng, eller 6 000 personar. Nedgangen er innanfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkinga (AKU).

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Sesongjustert Trend
Aug. 2006 3.3 3.38
Sep. 2006 3.1 3.26
Oct. 2006 2.9 3.12
Nov. 2006 2.8 2.97
Des. 2006 2.8 2.84
Jan. 2007 2.7 2.72
Feb. 2007 2.6 2.63
Mars 2007 2.6 2.58
Apr. 2007 2.6 2.55
Mai 2007 2.5 2.54
Juni 2007 2.5 2.54
Juli 2007 2.6 2.54
Aug. 2007 2.5 2.53
Sep. 2007 2.5 2.52
Okt. 2007 2.4 2.50
Nov. 2007 2.4 2.47
Des. 2007 2.4 2.44
Jan. 2008 2.4 2.41
Feb. 2008 2.4 2.40
Mars 2008 2.4 2.41
Apr. 2008 2.3 2.44
Mai 2008 2.4 2.48
Juni 2008 2.5 2.52
Juli 2008 2.5 2.56
Aug. 2008 2.5 2.60
Sep. 2008 2.6 2.65
Okt. 2008 2.7 2.72
Nov. 2008 2.9 2.79
Des. 2008 2.9 2.87
Jan. 2009 3.0 2.95
Feb. 2009 3.0 3.00
Mars 2009 3.1 3.03
Apr. 2009 3.1 3.05
Mai 2009 3.2 3.07
Juni 2009 3.1 3.09
Juli 2009 3.2 3.12
Aug. 2009 3.2 3.15
Sep. 2009 3.2 3.19
Okt. 2009 3.2 3.24
Nov. 2009 3.2 3.31
Des. 2009 3.4 3.39
Jan. 2010 3.4 3.48
Feb. 2010 3.6 3.56
Mars 2010 3.6 3.62
Apr. 2010 3.7 3.64
Mai 2010 3.7 3.64
Juni 2010 3.7 3.62
Juli 2010 3.6 3.60
Aug. 2010 3.5 3.58
Sep. 2010 3.6 3.54
Okt. 2010 3.5 3.49
Nov. 2010 3.6 3.42
Des. 2010 3.4 3.34
Jan. 2011 3.3 3.30
Feb. 2011 3.1 3.29
Mars 2011 3.3 3.32
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.35
Juni 2011 3.4 3.34
Juli 2011 3.3 3.31
Aug. 2011 3.2 3.29
Sep. 2011 3.3 3.27
Okt. 2011 3.3 3.28
Nov. 2011 3.3 3.28
Des. 2011 3.3 3.28
Jan. 2012 3.3 3.25
Feb. 2012 3.1 3.21
Mars 2012 3.0 3.17
Apr. 2012 3.0 3.14
Mai 2012 3.2 3.12
Juni 2012 3.2 3.11
Juli 2012 3.1 3.11
Aug. 2012 3.1 3.12
Sep. 2012 3.1 3.15
Okt. 2012 3.2 3.20
Nov. 2012 3.5 3.27
Des. 2012 3.5 3.35
Jan. 2013 3.6 3.41
Feb. 2013 3.5 3.45
Mars 2013 3.7 3.46
Apr. 2013 3.5 3.46
Mai 2013 3.5 3.44
Juni 2013 3.4 3.42
Juli 2013 3.6 3.39
Aug. 2013 3.5 3.37
Sep. 2013 3.4 3.34
Okt. 2013 3.3 3.33
Nov. 2013 3.5 3.32
Des. 2013 3.7 3.32
Jan. 2014 3.5 3.32
Feb. 2014 3.5 3.32
Mars 2014 3.3 3.31
Apr. 2014 3.3 3.31
Mai 2014 3.2 3.33
Juni 2014 3.3 3.38
Juli 2014 3.4 3.45
Aug. 2014 3.7 3.54
Sep. 2014 3.7 3.65
Okt. 2014 3.8 3.75
Nov. 2014 3.8 3.85
Des. 2014 3.8 3.95
Jan. 2015 4.0 4.03
Feb. 2015 4.1 4.11
Mars 2015 4.2 4.17
Apr. 2015 4.2 4.21
Mai 2015 4.3 4.26
Juni 2015 4.4 4.32
Juli 2015 4.3 4.39
Aug. 2015 4.5 4.49
Sep. 2015 4.6 4.58
Okt. 2015 4.6 4.66
Nov. 2015 4.6 4.71
Des. 2015 4.6 4.73
Jan. 2016 4.8 4.71
Feb. 2016 4.7 4.69
Mars 2016 4.7 4.67
Apr. 2016 4.6 4.69
Mai 2016 4.7 4.74
Juni 2016 4.8 4.80
Juli 2016 5.0 4.85
Aug. 2016 4.9 4.86
Sep. 2016 4.8 4.82
Okt. 2016 4.8 4.73
Nov. 2016 4.7 4.61
Des. 2016 4.4 4.50
Jan. 2017 4.2 4.42
Feb. 2017 4.3 4.37
Mars 2017 4.5 4.35
Apr. 2017 4.5 4.34
Mai 2017 4.3 4.32
Juni 2017 4.3 4.27
Juli 2017 4.2 4.22
Aug. 2017 4.1 4.16

Siste år har talet på arbeidslause gått ned med 23 000 personar og 0,8 prosentpoeng. Nedgangen kom blant dei over 24 år. I løpet av same periode har det berre vore små endringar i talet på sysselsette. Tal over straumar på arbeidsmarknaden viser at nedgangen i arbeidsløysa i denne perioden fyrst og fremst heng saman med at fleire arbeidslause har gått ut av arbeidsstyrken, og ikkje at fleire har fått seg arbeid. Siste år har prosentdelen personar (15-74 år) i arbeidsstyrken gått ned med 1,1 prosentpoeng.

Talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk ned med 3 000 personar frå mai (gjennomsnitt april–juni) til august (gjennomsnitt av juli–september).

Figur 2. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt

Arbeidslause (AKU) 15-74 år Registrerte arbeidslause¹ Registrerte arbeidslause + tiltak¹
Aug. 2006 82 63 73
Sep. 2006 76 61 70
Oct. 2006 72 58 68
Nov. 2006 69 56 66
Des. 2006 70 54 64
Jan. 2007 67 51 61
Feb. 2007 65 50 60
Mars 2007 65 48 58
Apr. 2007 64 46 57
Mai 2007 62 45 55
Juni 2007 63 46 56
Juli 2007 65 47 57
Aug. 2007 63 46 56
Sep. 2007 62 45 55
Okt. 2007 61 44 54
Nov. 2007 62 43 53
Des. 2007 62 42 52
Jan. 2008 62 40 50
Feb. 2008 63 40 49
Mars 2008 61 40 49
Apr. 2008 60 38 49
Mai 2008 62 40 50
Juni 2008 64 40 51
Juli 2008 64 40 51
Aug. 2008 64 41 53
Sep. 2008 66 44 56
Okt. 2008 70 46 58
Nov. 2008 74 50 61
Des. 2008 75 53 65
Jan. 2009 78 58 70
Feb. 2009 78 63 75
Mars 2009 82 66 79
Apr. 2009 81 69 83
Mai 2009 83 71 86
Juni 2009 79 72 87
Juli 2009 83 73 89
Aug. 2009 84 73 90
Sep. 2009 82 71 90
Okt. 2009 83 72 91
Nov. 2009 83 71 91
Des. 2009 87 71 91
Jan. 2010 89 74 93
Feb. 2010 93 74 94
Mars 2010 93 75 94
Apr. 2010 97 76 94
Mai 2010 97 75 91
Juni 2010 96 75 90
Juli 2010 93 74 89
Aug. 2010 91 74 89
Sep. 2010 92 75 89
Okt. 2010 91 75 89
Nov. 2010 93 76 89
Des. 2010 89 74 88
Jan. 2011 87 74 88
Feb. 2011 82 73 87
Mars 2011 86 71 86
Apr. 2011 89 70 84
Mai 2011 90 69 84
Juni 2011 88 68 84
Juli 2011 86 68 84
Aug. 2011 84 69 85
Sep. 2011 87 68 85
Okt. 2011 88 68 85
Nov. 2011 88 67 84
Des. 2011 87 67 84
Jan. 2012 87 65 83
Feb. 2012 84 66 83
Mars 2012 81 65 82
Apr. 2012 81 65 82
Mai 2012 85 65 82
Juni 2012 85 67 83
Juli 2012 82 67 84
Aug. 2012 82 66 82
Sep. 2012 83 66 82
Okt. 2012 87 65 82
Nov. 2012 94 65 82
Des. 2012 95 66 82
Jan. 2013 98 65 82
Feb. 2013 95 66 82
Mars 2013 99 67 83
Apr. 2013 95 68 84
Mai 2013 95 70 86
Juni 2013 91 69 86
Juli 2013 97 70 87
Aug. 2013 94 71 87
Sep. 2013 93 72 88
Okt. 2013 90 72 89
Nov. 2013 95 73 89
Des. 2013 100 74 89
Jan. 2014 96 74 89
Feb. 2014 94 74 90
Mars 2014 91 74 90
Apr. 2014 91 74 87
Mai 2014 87 77 89
Juni 2014 89 76 88
Juli 2014 92 75 88
Aug. 2014 100 76 87
Sep. 2014 102 77 87
Okt. 2014 105 76 87
Nov. 2014 104 76 87
Des. 2014 106 75 87
Jan. 2015 110 76 87
Feb. 2015 114 77 88
Mars 2015 115 78 89
Apr. 2015 117 78 90
Mai 2015 119 79 90
Juni 2015 122 80 92
Juli 2015 119 81 95
Aug. 2015 126 82 96
Sep. 2015 128 83 97
Okt. 2015 129 84 98
Nov. 2015 128 84 99
Des. 2015 128 84 99
Jan. 2016 134 85 101
Feb. 2016 131 85 101
Mars 2016 130 86 101
Apr. 2016 128 84 100
Mai 2016 131 85 101
Juni 2016 133 84 102
Juli 2016 138 84 102
Aug. 2016 137 83 102
Sep. 2016 135 82 101
Okt. 2016 132 82 101
Nov. 2016 130 83 102
Des. 2016 122 82 101
Jan. 2017 116 81 100
Feb. 2017 120 80 99
Mars 2017 124 78 98
Apr. 2017 125 77 97
Mai 2017 120 75 95
Juni 2017 119 74 94
Juli 2017 115 73 93
Aug. 2017 114 72 92
Sep. 2017 72 91

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

Små endringar i talet på sysselsette

Ifølge AKU gjekk det sesongjusterte talet på sysselsette ned med 1 000 personar frå mai (gjennomsnitt april–juni) til august (gjennomsnitt av juli–september). Denne nedgangen er klart innanfor feilmarginen i AKU.

Figur 3. Sysselsette (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Sesongjustert Trend
Aug. 2006 2373 2368
Sep. 2006 2377 2374
Oct. 2006 2382 2381
Nov. 2006 2387 2388
Des. 2006 2393 2396
Jan. 2007 2402 2403
Feb. 2007 2410 2410
Mars 2007 2415 2416
Apr. 2007 2422 2422
Mai 2007 2427 2428
Juni 2007 2435 2435
Juli 2007 2446 2443
Aug. 2007 2452 2451
Sep. 2007 2461 2460
Okt. 2007 2474 2468
Nov. 2007 2482 2476
Des. 2007 2488 2483
Jan. 2008 2487 2489
Feb. 2008 2496 2493
Mars 2008 2506 2497
Apr. 2008 2508 2500
Mai 2008 2509 2504
Juni 2008 2505 2508
Juli 2008 2516 2513
Aug. 2008 2528 2518
Sep. 2008 2528 2522
Okt. 2008 2525 2524
Nov. 2008 2523 2525
Des. 2008 2527 2525
Jan. 2009 2525 2524
Feb. 2009 2522 2522
Mars 2009 2518 2520
Apr. 2009 2516 2518
Mai 2009 2517 2514
Juni 2009 2518 2510
Juli 2009 2512 2506
Aug. 2009 2497 2502
Sep. 2009 2496 2499
Okt. 2009 2496 2497
Nov. 2009 2496 2496
Des. 2009 2504 2494
Jan. 2010 2503 2494
Feb. 2010 2502 2495
Mars 2010 2497 2498
Apr. 2010 2492 2502
Mai 2010 2508 2505
Juni 2010 2509 2508
Juli 2010 2514 2509
Aug. 2010 2507 2508
Sep. 2010 2503 2508
Okt. 2010 2508 2510
Nov. 2010 2517 2513
Des. 2010 2520 2518
Jan. 2011 2521 2522
Feb. 2011 2527 2527
Mars 2011 2534 2530
Apr. 2011 2538 2532
Mai 2011 2530 2535
Juni 2011 2537 2538
Juli 2011 2540 2542
Aug. 2011 2552 2546
Sep. 2011 2553 2552
Okt. 2011 2558 2558
Nov. 2011 2563 2564
Des. 2011 2570 2571
Jan. 2012 2580 2578
Feb. 2012 2587 2584
Mars 2012 2589 2589
Apr. 2012 2598 2592
Mai 2012 2596 2595
Juni 2012 2588 2597
Juli 2012 2586 2598
Aug. 2012 2592 2599
Sep. 2012 2603 2599
Okt. 2012 2602 2599
Nov. 2012 2591 2597
Des. 2012 2592 2596
Jan. 2013 2592 2595
Feb. 2013 2600 2596
Mars 2013 2599 2597
Apr. 2013 2599 2600
Mai 2013 2603 2604
Juni 2013 2608 2608
Juli 2013 2610 2611
Aug. 2013 2614 2614
Sep. 2013 2617 2616
Okt. 2013 2624 2618
Nov. 2013 2622 2620
Des. 2013 2620 2622
Jan. 2014 2624 2625
Feb. 2014 2624 2628
Mars 2014 2635 2631
Apr. 2014 2635 2633
Mai 2014 2641 2635
Juni 2014 2633 2636
Juli 2014 2638 2637
Aug. 2014 2633 2637
Sep. 2014 2635 2638
Okt. 2014 2632 2639
Nov. 2014 2653 2641
Des. 2014 2658 2643
Jan. 2015 2656 2645
Feb. 2015 2646 2647
Mars 2015 2645 2649
Apr. 2015 2650 2651
Mai 2015 2655 2654
Juni 2015 2651 2656
Juli 2015 2650 2659
Aug. 2015 2652 2661
Sep. 2015 2645 2663
Okt. 2015 2651 2663
Nov. 2015 2650 2664
Des. 2015 2664 2663
Jan. 2016 2663 2662
Feb. 2016 2661 2659
Mars 2016 2653 2656
Apr. 2016 2649 2653
Mai 2016 2640 2650
Juni 2016 2644 2648
Juli 2016 2648 2647
Aug. 2016 2651 2646
Sep. 2016 2658 2646
Okt. 2016 2650 2645
Nov. 2016 2638 2643
Des. 2016 2639 2641
Jan. 2017 2639 2640
Feb. 2017 2648 2640
Mars 2017 2647 2641
Apr. 2017 2646 2644
Mai 2017 2652 2647
Juni 2017 2646 2649
Juli 2017 2652 2651
Aug. 2017 2651 2652

Sjølv om det berre har vore mindre endringar i talet på sysselsette det siste året har det samstundes vore ein auke i befolkninga. Dermed har prosentdelen sysselsette i alderen 15-74 år gått ned med 0,5 prosentpoeng siste år.

Utviklinga med nedgang i prosentdelen sysselsette er noko Noreg i stor grad har vore aleine om i Nord-Europa dei siste åra, som vist i figur 4 med dei siste tala frå Eurostat (til og med 2. kvartal 2017). Figuren viser utviklinga i prosentdelen sysselsette blant personar i alderen 20-64 år i Noreg og nokre andre nordeuropeiske land samt EU sett under eitt. Det er særleg etter oljeprisfallet i 2014 Noreg har hatt nedgang i prosentdelen sysselsette. Samstundes har prosentdelen sysselsette i alderen 20-64 år stort sett vore uendra hittil i 2017.

Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal

EU Danmark Tyskland Finland Sverige Storbritannia Island Noreg
2. kv. 2006 68.8 79.3 70.9 73.6 78.4 75.2 86.1 79.3
3. kv. 2006 69.0 79.4 71.4 74.0 79.0 75.3 86.3 79.5
4. kv. 2006 69.2 79.5 71.5 74.4 79.3 75.1 86.8 79.9
1. kv. 2007 69.5 79.1 72.7 74.4 79.8 75.0 87.4 80.3
2. kv. 2007 69.7 79.0 72.8 74.8 80.0 75.2 86.2 80.7
3. kv. 2007 69.9 78.9 73.0 74.9 80.2 75.3 86.0 81.0
4. kv. 2007 70.1 78.9 73.0 75.2 80.4 75.5 86.8 81.7
1. kv. 2008 70.4 79.3 74.0 75.7 80.6 75.5 85.8 81.7
2. kv. 2008 70.3 79.8 73.7 76.0 80.5 75.5 86.2 81.9
3. kv. 2008 70.3 80.1 74.3 75.7 80.5 75.1 84.7 82.0
4. kv. 2008 70.0 79.6 73.9 75.7 79.9 74.9 84.3 81.6
1. kv. 2009 69.5 78.4 74.4 74.6 79.3 74.4 80.9 81.3
2. kv. 2009 69.0 77.6 74.1 73.6 78.4 73.8 79.6 81.0
3. kv. 2009 68.7 77.6 73.9 73.1 77.9 73.7 81.1 80.2
4. kv. 2009 68.6 76.3 74.4 72.9 77.7 73.6 81.0 79.9
1. kv. 2010 68.5 76.0 74.9 72.7 77.6 73.3 80.7 79.6
2. kv. 2010 68.6 75.6 75.0 73.0 78.0 73.5 80.3 79.8
3. kv. 2010 68.6 75.9 75.2 73.0 78.2 73.8 80.4 79.4
4. kv. 2010 68.5 75.8 75.1 73.2 78.6 73.6 80.4 79.5
1. kv. 2011 68.7 75.6 76.1 73.4 79.1 73.7 80.5 79.5
2. kv. 2011 68.6 75.6 76.5 73.7 79.4 73.6 80.3 79.4
3. kv. 2011 68.5 75.9 76.5 73.8 79.5 73.4 80.4 79.8
4. kv. 2011 68.4 75.8 76.8 74.3 79.5 73.4 81.3 79.8
1. kv. 2012 68.5 75.7 76.9 74.1 79.3 73.6 81.2 80.0
2. kv. 2012 68.5 75.3 76.9 73.9 79.5 74.0 81.7 80.0
3. kv. 2012 68.4 75.2 76.9 74.0 79.4 74.2 81.5 80.0
4. kv. 2012 68.4 75.4 76.9 73.8 79.4 74.6 82.5 79.7
1. kv. 2013 68.2 75.6 77.2 73.4 79.6 74.4 81.7 79.6
2. kv. 2013 68.3 75.7 77.4 73.7 79.7 74.6 82.7 79.6
3. kv. 2013 68.4 75.5 77.3 73.2 79.8 74.9 83.3 79.7
4. kv. 2013 68.6 75.3 77.4 73.1 79.9 75.3 83.4 79.6
1. kv. 2014 68.9 75.2 77.6 73.1 79.7 75.8 83.6 79.5
2. kv. 2014 69.1 75.9 77.8 73.3 79.9 76.2 85.6 79.8
3. kv. 2014 69.4 76.3 77.8 72.9 80.2 76.3 84.8 79.5
4. kv. 2014 69.5 76.2 77.7 72.9 79.9 76.4 85.6 79.5
1. kv. 2015 69.7 76.4 77.8 72.8 80.1 76.6 86.4 79.2
2. kv. 2015 69.9 76.4 77.9 72.6 80.3 76.6 86.6 79.3
3. kv. 2015 70.2 76.6 78.1 73.1 80.6 76.9 86.2 79.2
4. kv. 2015 70.5 76.7 78.2 72.9 80.9 77.3 86.7 78.7
1. kv. 2016 70.7 77.4 78.1 73.2 81.0 77.3 87.4 79.0
2. kv. 2016 71.0 77.4 78.5 73.2 81.2 77.6 87.7 78.6
3. kv. 2016 71.2 77.5 78.8 73.5 81.2 77.6 88.0 78.6
4. kv. 2016 71.4 77.1 78.9 73.5 81.2 77.7 87.9 78.2
1. kv. 2017 71.7 76.3 78.7 73.6 81.8 77.9 88.5 78.2
2. kv. 2017 72.2 76.7 79.3 74.0 81.8 78.3 88.2 78.3

Faktaside

Kontakt