Arbeidsledighet og sysselsetting

Publisert:

SSB lager statistikk om arbeidsmarkedet. I denne artikkelen gir vi tips til tabeller og artikler som egner seg til bruk i undervisning. Siden er laget spesielt med tanke på lærere i videregående skole og fagene samfunnsøkonomi og samfunnsfag. 

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

Kompetansemål videregående skole

Faktasider om arbeid

På faktasidene om arbeid finner du alltid oppdaterte tall som er relevant for arbeidsmarkedet: Hvor mange er arbeidsledige, hvor mange er i arbeid, forskjeller mellom kvinner og menn og tall om arbeidsmiljø m.m. Faktasidene har flere grafer som kan lastes ned og brukes i undervisning.

Hvor mange er arbeidsledige i Norge? 

Trenger du et enkelt og raskt tall, se de ovennevnte faktasidene om arbeid.

Er du ute etter mer detaljer, kan forklaringene under hjelpe deg.

NAV eller AKU?

Hver måned blir det publisert to tall over arbeidsledige i Norge: Det ene blir publisert av NAV og gjelder de som er registrert helt arbeidsledige hos NAV. Det andre, Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), blir publisert av SSB og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg hos NAV. Begge statistikkene gir verdifull informasjon om arbeidsmarkedet, men tallene blir forskjellige. 

  • NAVs tall er hentet fra et register og kan brytes ned på mer detaljert nivå, for eksempel ledighet i kommuner.
  • AKUs tall er hentet fra en spørreundersøkelse og inkluderer også de som ønsker seg jobb, men som ikke har meldt seg arbeidsledige til NAV, for eksempel unge som skal ut i sin første jobb.
  • AKU lages likt i europeiske land og egner seg for internasjonale sammenligninger. 
  • AKU-tallene er spesielt egnet for å se på unges tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Les mer om forskjellen i artikkelen Hvorfor har vi to ulike ledighetstall i Norge? 

Månedstall eller kvartalstall?

SSBs Arbeidskraftundersøkelse kommer i to varianter; sesongjusterte månedstall og kvartalstall. Bruken av de ulike er avhengig av hva du er ute etter. 

Arbeidsledigheten på kort sikt:

Skal du se på arbeidsledigheten på kort sikt, må du se på månedstallene. Siden disse tallene er sesongjustert kan man sammenligne utviklingen i de siste månedene (se under for forklaring på sesongjustering). Men i månedstallene får du ikke så mange detaljer. Du får kun todelt alder (15-24 år eller 25-74 år) og kjønn. 

Detaljerte tall med alder, utdanning m.m.:

Kvartalstallene inneholder flere detaljer som mer findelt aldersinndeling, utdanningsnivå, søkingens varighet. Det som er viktig å huske på ved bruk av kvartalstallene, er at man enten må sammenligne med samme kvartal i hvert år, siden disse tallene ikke er sesongjustert, eller bruke årsgjennomsnittet. 

Hvorfor sesongjusterer man statistikk?  

Hvor mange er i arbeid? 

For et overordnet tall på hvor mange og hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt, se faktasiden. Her finner du også fordelingen mellom menn og kvinner, samt en oversikt over hovednæringene vi jobber i. 

For mer detaljerte tall på sysselsetting, har SSB ulike statistikker. Du kan lese mer om forskjellene i artikkelen Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene? 

Arbeidskraftundersøkelsen

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) kommer med sesongjusterte tall hver måned og kvartalstall (ikke sesongjustert) fire ganger i året. Se for eksempel tabell 03781: Sysselsatte, etter kjønn og alder  som viser sysselsatte etter flere alderskategorier, kjønn og med tall helt tilbake til 1972. Arbeidskraftundersøkelsen har tall på sysselsetting og arbeidsledighet. Den har ikke kommunetall. 

Registerbasert sysselsetting

Denne statistikken beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen ned på kommunenivå. Her finner du tall på næring, yrker, pendling, m.m. Dataene er hentet fra a-meldingen, som er et felles digital innsamling av data mellom SSB, NAV og Skatteetaten. Tallene kommer en gang i året. Se for eksempel ferdig tabell nr. 4. 

Nasjonalregnskapet

I motsetning til de to andre statistikkene som tar utgangspunkt i befolkningen, tar nasjonalregnskapet utgangspunkt i virksomhetenes bruk av arbeidskraft. Utenlandske ansatte som ikke er bosatte i Norge, er også inkludert i disse tallene. Se for eksempel tabell 09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert. Her finner du tall på lønn, sysselsatte, årsverk og tall for utførte timeverk. 

Hva tjener man i ulike yrker? 

Artikkelen "Her kan du sjekke lønna di" gir deg hovedtall for lønnsutviklingen i Norge. 

I SSBs lønnsstatistikk har vi laget en tabell hvor du raskt kan søke på gjennomsnittslønnen i 300 yrker. Ved å trykke CTRL + F kan du søke på for eksempel "tannlege", "skuespiller" og "sivilingeniør". 

På NRK Skole finner du to filmer relatert til lønn. SSB forsker Victoria Sparrman forklarer to vanskelige begreper som er viktig for hvordan lønnen blir satt i Norge: Hva er teknisk beregningsutvalg og Hva er frontfagsmodellen?  

Innvandrere på arbeidsmarkedet

SSB har egne statistikker som viser ledighet og sysselsetting blant innvandrere. Her kan det være viktig å se på forskjeller mellom grupper, som kjønn og landbakgrunn. 

Trenger du overordnede tall, kan du se faktasidene.

Vil du vite mer om forskjellene mellom landbakgrunn, kjønn og alder, kan du se statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere og Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert. 

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016, rapport, 28.01.2018
Rapporten ser på aldersgruppen 16-34 år og sammenligner tre befolkningsgrupper: innvandrere fra utvalgte regioner, norskfødte med innvandrerforeldre og personer uten innvandringsbakgrunn.  

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016, rapport 12.01.2018
Rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger. Tall for flyktninger sammenliknes med hele befolkningen.

Kjønn og arbeidsmarkedet

På SSBs faktasider om likestilling, finner du tall som sammenligner kvinner og menn i arbeidslivet. For eksempel forskjeller i lønn, andelen i arbeid og hvilke næringer kvinner og menn jobber i. 

Historisk statistikk om arbeidsmarkedet

På ssb.no finner du historisk statistikk om arbeidsmarkedet tilbake til tidlig på 1900-tallet. For eksempel en rapport om barnearbeid fra 1918 og om arbeidsvilkårene for hushjelper i 1938. Rapportene er skannede pdf-er. Her må man grave litt for å finne opplysninger. I alle pdf-ene kan man søke på ord ved å bruke CTRL+F. 

SSB bruker mye historisk statistikk til å lage poster på Facebook under emneknaggen #historiskstatistikk. Flere av postene kan egne seg som utgangspunkt for en diskusjon med elever. 

Arbeid og lønn, samleside

På statistikkområdet Arbeid og lønn finner du statistikk, analyser, artikler og faktasider.

Du kan avgrense søket med å klikke på underkategorier som for eksempel arbeidsledighet. 

Vær oppmerksom på at det er flere faner på siden. Den første viser selve statistikkene. SSB lager også analyser og artikler, se under fanen for publikasjoner og artikler. Den siste fanen viser relevante faktasider. 

Alle SSBs statistikker inneholder ferdige tabeller. Arbeidskraftundersøkelsen har for eksempel mange ferdige tabeller. Kanskje finner du tallet du er ute etter her. Du kan også gå inn i Statistikkbanken for å lage egne tabeller. 
Slik bruker du Statistikkbanken

Mer informasjon: 

Se også artiklene Unge og arbeidsmarkedet og Arbeidsmarkedet i Europa og verden. 

På startsiden SSB Skole finner du informasjon om SSBs nyhetsbrev for lærere, lenker til god infografikk m.m.

 

SSB lager poster basert på historisk statistikk på Facebook

 

Kontakt