Gjennomsnitt lønn for ansatte, etter yrke, sektor og år
Gjennomsnitt
Månedslønn (kr) Avtalt månedslønn (kr)
Sum alle sektorer Privat sektor og offentlige eide foretak Kommune-forvaltningen Stats-forvaltningen Sum alle sektorer Privat sektor og offentlige eide foretak Kommune-forvaltningen Stats-forvaltningen
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
0110-9629 I alt 42 600 43 300 43 200 43 800 38 600 39 500 45 700 46 500 40 200 41 000 40 600 41 300 37 200 38 100 43 000 43 800
1111 Politikere 61 700 64 600 47 200 47 700 67 100 70 900 .. .. 61 600 64 500 47 100 47 600 67 000 70 800 .. ..
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 89 200 91 000 .. .. 74 200 76 900 106 300 108 900 88 900 90 500 .. .. 74 100 76 800 106 200 108 500
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 56 200 58 000 56 400 58 200 .. .. .. .. 55 600 57 500 55 700 57 700 .. .. .. ..
1120 Administrerende direktører 72 500 73 900 72 300 73 700 67 800 69 600 89 800 92 300 66 200 67 400 65 800 66 900 67 700 69 500 89 100 91 500
1211 Finans- og økonomisjefer 75 900 77 400 77 100 78 700 55 100 56 600 66 500 68 100 69 200 71 000 69 900 71 800 55 000 56 500 66 200 67 800
1212 Personalsjefer 72 300 73 600 73 900 75 400 57 700 59 200 68 100 68 800 66 900 68 600 67 600 69 600 57 600 59 200 67 800 68 300
1213 Strategi- og planleggingssjefer 57 700 57 900 .. 66 900 50 900 51 200 .. .. 56 200 56 100 .. 62 300 50 800 51 100 .. ..
1219 Andre administrative ledere 61 600 62 900 69 300 70 600 52 200 53 600 62 200 63 400 59 500 60 700 64 100 65 300 52 100 53 400 61 600 62 700
1221 Salgs- og markedssjefer 68 000 69 200 68 100 69 200 .. .. .. .. 62 100 63 300 62 200 63 300 .. .. .. ..
1222 PR- og informasjonssjefer 60 800 62 100 60 600 61 700 .. .. 65 400 68 600 58 600 60 100 58 300 59 500 .. .. 64 800 67 800
1223 Forsknings- og utviklingsledere 75 100 76 400 76 300 77 600 .. .. 70 400 71 600 70 900 72 200 71 200 72 600 .. .. 70 000 71 200
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 50 900 52 100 56 000 57 400 45 500 46 000 .. .. 49 300 50 300 52 900 54 300 45 300 45 700 .. ..
1312 Ledere innen akvakultur mv. 57 900 59 400 57 900 59 500 0 .. 0 .. 56 000 56 600 56 000 56 600 0 .. 0 ..
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 65 400 65 700 65 500 65 700 .. .. .. .. 61 400 62 000 61 500 62 100 .. .. .. ..
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 104 900 103 700 105 100 104 000 .. .. .. .. 88 700 88 900 88 800 89 000 .. .. .. ..
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 55 400 56 800 56 500 57 800 48 400 49 600 43 300 46 000 53 400 54 600 54 300 55 400 47 900 49 100 41 800 44 200
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 59 300 60 700 59 400 60 800 .. .. .. 54 000 56 200 57 300 56 300 57 400 .. .. .. 51 400
1330 Ledere av IKT-enheter 69 300 71 000 69 900 71 600 .. .. 62 200 63 100 65 000 67 000 65 400 67 400 .. .. 61 800 62 700
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 47 400 48 300 46 600 47 200 47 700 48 900 55 000 56 100 47 200 48 100 46 400 47 000 47 700 48 900 53 300 54 300
1342 Ledere av helsetjenester 55 900 57 100 56 200 57 500 47 400 48 700 63 200 64 000 54 800 56 000 54 900 56 400 47 000 48 300 61 500 62 400
1343 Ledere av eldreomsorg 52 400 53 300 48 000 46 400 54 000 55 200 48 500 49 200 52 100 53 200 47 500 46 200 53 900 55 100 47 900 48 800
1344 Ledere av sosialomsorg 50 800 52 300 51 700 53 300 47 100 47 200 .. .. 49 300 50 900 49 900 51 600 47 000 47 000 .. ..
1345 Ledere av utdanning og undervisning 53 400 54 600 51 500 52 700 53 300 54 400 60 800 62 000 53 200 54 300 50 700 51 900 53 200 54 400 60 600 61 800
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 84 000 85 700 84 300 85 900 .. .. .. .. 72 400 74 700 72 500 74 900 .. .. .. ..
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 62 300 63 500 66 400 67 100 52 400 54 600 58 600 60 100 59 500 60 600 62 500 63 200 51 900 54 000 57 300 58 400
1411 Hotellsjefer 44 600 47 700 44 600 47 700 .. 0 .. .. 43 200 45 800 43 200 45 800 .. 0 .. ..
1412 Restaurantsjefer 37 800 39 200 37 700 39 100 .. .. .. .. 37 100 38 300 36 900 38 200 .. .. .. ..
1420 Varehandelssjefer 44 600 45 700 44 600 45 700 .. .. .. .. 41 900 43 200 41 900 43 200 .. .. .. ..
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 47 200 48 300 47 600 48 700 45 500 46 500 52 000 52 200 46 800 47 700 47 000 47 800 45 300 46 300 51 800 52 000
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 48 200 49 400 48 500 49 700 .. .. .. 0 45 800 47 000 46 000 47 300 .. .. .. 0
2111 Fysikere og astronomer 56 900 56 500 61 500 60 500 .. 0 .. 47 700 55 800 56 100 60 000 59 900 .. 0 .. 47 500
2112 Meteorologer 48 000 49 500 .. .. 0 0 46 600 48 000 45 200 46 500 .. .. 0 0 43 800 45 000
2113 Kjemikere 59 700 62 300 60 500 63 300 0 .. .. .. 57 000 58 700 57 600 59 500 0 .. .. ..
2114 Geologer og geofysikere 83 900 81 100 86 200 83 100 .. .. 53 900 54 700 74 400 73 400 76 100 74 800 .. .. 52 100 53 400
2120 Matematikere, statistikere mv. 50 800 51 300 61 800 61 800 .. .. 43 800 44 200 49 700 50 300 59 200 59 400 .. .. 43 700 44 100
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 52 500 53 800 53 500 55 000 .. .. 50 800 51 800 50 600 51 700 51 300 52 500 .. .. 49 300 50 300
2132 Sivilagronomer mv. 48 300 49 200 50 100 50 900 .. .. 45 600 46 900 47 900 48 900 49 600 50 500 .. .. 45 400 46 600
2133 Miljøvernrådgivere 51 100 52 200 56 100 56 500 .. .. .. .. 50 100 51 200 54 500 55 100 .. .. .. ..
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 55 400 56 800 67 900 70 500 .. 0 46 900 47 900 52 300 53 400 63 200 65 200 .. 0 44 800 45 800
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 58 700 59 900 61 400 63 000 47 300 48 000 49 900 50 300 56 300 57 500 58 600 60 000 47 200 47 900 49 100 49 400
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 62 600 62 900 63 500 64 000 .. .. 49 300 49 300 59 800 60 500 60 600 61 600 .. .. 48 100 48 200
2145 Sivilingeniører (kjemi) 58 700 60 600 61 800 64 200 .. .. 45 100 45 200 56 300 57 800 58 900 60 800 .. .. 44 200 44 500
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 75 100 75 700 75 600 76 400 .. .. 62 400 63 200 69 200 69 000 69 500 69 400 .. .. 60 800 61 800
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 63 300 64 500 65 900 67 600 .. .. 53 700 54 300 60 700 61 700 62 800 64 200 .. .. 52 900 53 600
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 65 400 66 400 65 800 66 800 .. .. .. .. 62 000 63 200 62 300 63 500 .. .. .. ..
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 62 400 63 700 63 600 64 800 .. .. 48 400 49 500 59 500 60 500 60 500 61 500 .. .. 47 400 48 600
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 56 300 55 100 58 700 56 200 0 0 54 200 54 200 53 500 52 600 54 800 52 600 0 0 52 300 52 500
2161 Sivilarkitekter 54 500 55 900 55 300 56 800 47 600 47 800 51 400 52 800 54 000 55 300 54 800 56 100 47 600 47 800 51 200 52 600
2162 Landskapsarkitekter 53 400 55 200 53 600 55 400 .. .. 0 0 53 100 55 000 53 300 55 200 .. .. 0 0
2163 Produkt- og klesdesignere 46 000 47 000 46 000 47 000 .. 0 .. .. 45 300 46 400 45 300 46 400 .. 0 .. ..
2164 Arealplanleggere 49 500 50 600 52 700 53 600 44 500 45 600 44 300 43 500 48 900 50 000 51 700 52 700 44 400 45 500 43 800 43 100
2165 Landmålere, kartografer mv. 46 700 47 300 47 200 47 700 46 500 47 300 .. .. 46 300 47 000 46 600 47 300 46 400 47 200 .. ..
2166 Grafiske- og multimediadesignere 41 600 42 100 41 600 42 100 .. .. .. .. 40 900 41 500 40 900 41 500 .. .. .. ..
2211 Allmennpraktiserende leger 63 800 64 100 66 700 66 800 60 400 61 500 65 400 65 200 60 200 60 700 65 600 65 700 58 000 58 900 59 000 59 400
2212 Legespesialister 76 800 76 400 80 900 83 400 69 700 72 100 76 400 75 800 68 100 68 200 77 500 79 400 68 200 71 200 67 200 67 200
2221 Spesialsykepleiere 44 500 45 400 47 500 48 100 42 100 43 100 45 300 46 400 41 100 42 100 45 600 46 100 40 600 41 600 40 900 41 900
2222 Jordmødre 48 600 49 000 .. .. 43 400 43 700 49 900 50 300 42 400 42 900 .. .. 42 500 43 000 42 400 42 900
2223 Sykepleiere 41 100 42 100 42 200 43 600 41 400 42 200 40 600 41 500 36 900 37 800 39 700 40 900 37 500 38 300 35 400 36 300
2224 Vernepleiere 40 300 41 100 39 200 39 700 39 900 40 800 42 500 43 100 37 100 37 900 36 800 37 400 37 100 38 000 37 100 37 900
2250 Veterinærer 47 000 48 200 47 000 48 500 .. .. .. 49 100 45 500 47 000 45 300 47 200 .. .. .. 48 600
2261 Tannleger 59 300 60 100 62 200 62 800 57 200 58 100 51 300 51 700 57 700 58 100 61 200 61 700 54 700 55 200 51 100 51 600
2262 Farmasøyter 54 300 55 400 54 600 55 700 .. .. .. 47 800 52 900 54 000 53 100 54 300 .. .. .. 47 800
2264 Fysioterapeuter 38 100 39 100 40 400 41 500 36 700 37 600 37 900 39 000 38 000 38 900 40 200 41 300 36 700 37 500 37 700 38 800
2265 Ernæringsfysiologer 47 000 48 000 49 200 50 300 .. .. 43 000 44 000 46 500 47 300 48 400 49 300 .. .. 43 000 44 000
2266 Audiografer og logopeder 37 800 39 500 38 700 40 700 .. .. 36 100 37 700 37 600 39 300 38 100 40 400 .. .. 36 000 37 500
2267 Ergoterapeuter 37 100 38 100 38 400 38 900 36 800 37 600 37 400 38 900 36 800 37 700 37 800 38 300 36 400 37 300 37 100 38 600
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 47 400 48 200 47 200 48 000 40 800 39 200 47 500 48 300 47 000 47 800 45 400 46 400 37 600 36 200 47 200 48 000
2320 Yrkesfaglærere 42 100 42 700 41 600 42 100 42 600 43 300 .. .. 42 000 42 600 41 600 42 100 42 500 43 200 .. ..
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 44 900 46 000 45 000 46 000 44 900 46 000 45 400 46 000 44 800 45 900 44 800 45 800 44 800 45 900 45 100 45 300
2341 Grunnskolelærere 41 800 42 800 39 300 40 200 41 900 42 900 .. .. 41 700 42 800 39 100 40 100 41 800 42 900 .. ..
2342 Førskolelærere 36 700 37 400 36 500 36 900 36 900 37 800 35 300 36 600 36 700 37 400 36 500 36 900 36 900 37 800 35 100 36 300
2351 Spesialister i pedagogikk 46 000 46 600 42 000 42 500 48 800 49 700 45 000 44 800 45 900 46 400 41 700 42 300 48 700 49 600 44 800 44 400
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 41 100 42 200 39 400 40 000 40 100 41 600 43 500 44 200 41 000 42 100 39 300 39 900 40 100 41 500 43 500 44 200
2354 Andre musikklærere 40 500 41 400 36 900 36 800 40 700 41 700 .. .. 40 200 41 100 36 800 36 700 40 400 41 300 .. ..
2359 Andre lærere 42 700 43 900 43 800 44 900 35 400 36 500 42 000 44 000 41 900 43 100 42 800 43 900 35 300 36 400 41 600 43 500
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 52 600 53 700 56 100 57 300 41 100 42 100 42 400 43 200 50 500 51 700 53 300 54 700 41 100 42 100 42 300 43 100
2412 Finans- og investeringsrådgivere 59 100 60 300 59 300 60 500 .. .. .. 52 600 53 700 55 200 53 800 55 300 .. .. .. 51 900
2413 Finansanalytikere 57 300 58 400 58 200 59 300 43 600 45 000 46 600 47 500 54 100 55 500 54 800 56 100 43 600 45 000 46 500 47 300
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 49 100 50 400 56 500 58 500 41 800 42 900 41 500 42 400 46 500 47 500 51 800 53 000 41 600 42 700 41 200 42 100
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 44 800 45 600 50 800 52 000 43 200 44 300 44 400 45 000 44 400 45 200 49 600 50 900 43 200 44 200 43 900 44 500
2423 Personal- og karriererådgivere 50 100 51 000 53 000 54 000 43 000 44 200 46 300 47 000 48 400 49 300 50 200 51 300 43 000 44 100 46 100 46 800
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 49 100 50 600 49 200 50 800 .. .. .. .. 47 600 49 200 47 700 49 400 .. .. .. ..
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 46 400 46 500 46 500 46 500 .. .. .. .. 44 400 43 400 44 400 43 500 .. .. .. ..
2432 Informasjonsrådgivere 46 700 47 400 47 900 48 600 40 900 42 100 44 700 45 500 45 300 46 200 46 100 47 000 40 800 42 000 44 100 45 000
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 57 200 57 500 57 200 57 500 0 0 0 0 53 100 53 900 53 100 53 900 0 0 0 0
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 54 100 56 300 54 100 56 300 0 0 0 0 47 500 49 700 47 500 49 700 0 0 0 0
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 56 600 58 000 58 000 59 500 44 600 45 900 48 400 49 700 53 700 55 000 54 700 56 100 44 400 45 700 47 700 48 900
2512 Programvareutviklere 53 600 55 200 53 600 55 300 .. .. .. .. 50 900 52 400 50 900 52 400 .. .. .. ..
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 53 200 55 100 53 800 56 000 41 900 42 600 42 700 44 100 50 300 52 000 50 800 52 700 41 400 42 100 42 100 43 400
2521 Databasedesignere og -administratorer 53 500 53 900 53 700 54 200 .. .. .. .. 51 100 51 900 51 200 52 100 .. .. .. ..
2522 Systemadministratorer 51 900 51 500 52 100 51 500 .. .. .. .. 49 300 49 100 49 200 48 900 .. .. .. ..
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 56 600 57 000 57 100 57 500 .. .. .. .. 52 400 53 500 52 700 53 900 .. .. .. ..
2611 Jurister og advokater 62 300 63 600 66 300 67 400 59 000 60 200 51 300 53 100 57 900 59 400 60 600 62 000 59 000 60 100 50 100 51 900
2612 Dommere 72 700 75 600 .. .. 0 0 72 700 75 700 72 100 74 800 .. .. 0 0 72 200 74 900
2619 Andre juridiske yrker 58 000 58 800 63 300 63 400 .. .. 47 400 48 400 55 800 56 600 60 200 60 300 .. .. 47 400 48 200
2621 Arkivarer og kuratorer 40 600 41 100 37 400 37 800 41 100 41 600 41 900 42 500 40 500 41 000 37 100 37 500 41 000 41 600 41 800 42 300
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 38 400 39 300 41 500 42 400 37 600 38 700 38 900 39 600 38 300 39 200 41 300 42 200 37 400 38 500 38 800 39 600
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 59 100 60 200 70 500 71 600 47 100 48 200 .. .. 56 100 56 700 64 800 64 800 47 000 48 200 .. ..
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 51 500 52 500 51 500 52 600 .. .. 51 500 52 200 50 800 51 700 50 900 51 900 .. .. 50 500 51 200
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 38 800 40 600 .. .. .. .. 37 200 38 700 38 700 40 500 .. .. .. .. 37 000 38 600
2634 Psykologer 48 900 49 500 51 900 52 900 45 600 46 300 49 800 50 300 48 700 49 300 51 800 52 800 45 500 46 300 49 500 50 000
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 39 100 40 100 40 300 41 500 38 200 39 100 41 800 42 800 38 600 39 500 39 300 40 200 37 800 38 800 40 800 41 800
2636 Geistlige yrker 47 200 47 500 41 300 41 400 41 200 40 900 51 000 51 600 45 900 46 900 41 200 41 300 40 700 40 400 48 900 50 800
2641 Forfattere mv. 49 000 50 700 49 000 50 700 .. .. .. .. 48 600 50 200 48 600 50 300 .. .. .. ..
2642 Journalister 46 100 47 200 46 100 47 300 .. .. .. .. 44 300 45 400 44 300 45 400 .. .. .. ..
2643 Oversettere, tolker mv. 39 200 38 800 40 900 39 900 34 000 34 900 .. .. 39 000 38 600 40 700 39 700 33 800 34 600 .. ..
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 42 600 44 000 38 500 40 400 41 400 42 400 46 200 48 400 41 700 43 200 38 100 39 700 40 200 41 300 45 500 47 900
2653 Koreografer og dansere 39 800 41 700 38 800 39 700 .. .. .. .. 38 900 40 900 38 800 39 700 .. .. .. ..
2654 Regissører 48 400 49 300 48 800 49 500 .. .. .. .. 47 700 48 300 48 000 48 400 .. .. .. ..
2655 Skuespillere 39 300 41 000 39 400 42 000 38 800 40 200 39 400 40 500 38 800 40 700 39 200 41 900 38 600 40 100 38 600 39 800
2656 Programledere i TV og radio 48 200 50 500 48 200 50 500 0 0 .. .. 47 000 49 200 47 000 49 200 0 0 .. ..
3112 Bygningsingeniører 49 200 50 300 52 100 53 600 45 100 46 000 42 100 42 400 47 600 48 800 50 200 51 800 44 800 45 600 40 700 40 800
3113 Elkraftingeniører 53 300 54 600 53 400 54 600 .. .. .. .. 50 900 52 100 51 100 52 200 .. .. .. ..
3114 Elektronikkingeniører 52 700 53 900 52 900 53 900 .. .. 46 200 50 400 49 900 51 000 50 000 51 100 .. .. 41 100 44 600
3115 Maskiningeniører 49 900 49 900 50 000 50 000 .. .. .. .. 47 700 48 200 47 800 48 300 .. .. .. ..
3116 Kjemiingeniører 53 500 54 200 55 000 55 600 .. .. 38 700 38 900 50 700 51 300 52 000 52 500 .. .. 38 200 38 400
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 65 400 66 100 65 600 66 200 .. .. .. .. 55 800 57 000 55 900 57 100 .. .. .. ..
3118 Tekniske tegnere 45 000 45 800 45 300 46 200 43 300 43 900 .. .. 43 900 44 900 44 100 45 100 43 100 43 800 .. ..
3119 Andre ingeniører 51 500 52 100 52 600 53 400 44 000 45 300 43 400 44 200 49 200 50 000 50 200 51 200 43 700 45 000 41 900 42 600
3122 Arbeidsleder, industri 43 000 43 800 43 200 44 000 .. .. .. .. 41 000 41 900 41 100 42 000 .. .. .. ..
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 48 300 49 300 49 300 50 200 38 300 39 500 45 500 47 700 45 000 45 900 46 000 46 800 37 400 38 500 39 500 40 300
3131 Energikontrolloperatører 45 200 46 300 45 200 46 300 .. .. 0 0 42 300 43 400 42 300 43 400 .. .. 0 0
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 48 200 49 000 48 200 49 000 0 0 0 0 44 800 45 900 44 800 45 900 0 0 0 0
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 63 200 64 100 63 200 64 100 0 0 .. .. 55 200 56 300 55 300 56 400 0 0 .. ..
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 43 500 44 600 43 500 44 600 0 0 0 0 42 000 43 100 42 000 43 100 0 0 0 0
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 37 300 37 800 39 200 40 000 .. .. 33 800 34 300 35 900 36 300 37 600 38 400 .. .. 32 700 33 000
3142 Agroteknikere 39 100 40 800 41 000 42 700 .. .. 35 800 36 800 38 700 40 200 40 500 42 100 .. .. 35 300 35 800
3143 Skogteknikere 41 800 42 000 42 200 42 400 .. .. .. .. 41 500 41 700 41 900 42 100 .. .. .. ..
3151 Skipsmaskinister 61 300 60 800 61 600 61 100 .. .. .. .. 58 200 58 200 58 500 58 500 .. .. .. ..
3152 Dekksoffiserer og loser 60 100 59 800 60 100 59 700 .. .. 60 900 62 600 56 800 56 900 57 600 57 400 .. .. 48 800 50 400
3153 Flygere 83 000 84 000 83 000 84 000 0 0 0 0 76 400 77 100 76 400 77 100 0 0 0 0
3154 Flygeledere 74 300 76 400 74 300 76 400 0 0 0 0 72 000 74 100 72 000 74 100 0 0 0 0
3211 Radiografer mv. 39 900 40 400 42 100 42 500 .. .. 39 600 40 100 37 000 37 500 39 200 39 300 .. .. 36 700 37 200
3212 Bioingeniører 39 100 39 900 41 100 42 300 38 100 39 400 38 500 39 300 37 500 38 300 39 400 40 700 38 000 39 300 37 000 37 700
3213 Reseptarer 41 000 41 400 41 000 41 500 0 0 .. .. 40 400 40 800 40 400 40 800 0 0 .. ..
3214 Protese- og tannteknikere 39 300 40 900 39 300 40 900 .. .. .. .. 39 000 40 500 39 000 40 500 .. .. .. ..
3240 Dyrepleiere 28 600 29 200 27 900 28 400 0 0 .. .. 28 200 28 700 27 600 28 200 0 0 .. ..
3251 Tannpleiere 37 400 38 200 38 600 39 200 36 700 37 600 .. .. 36 100 36 800 37 500 38 300 35 100 35 900 .. ..
3254 Optikere 42 000 44 000 42 000 44 200 0 0 .. .. 41 500 43 500 41 500 43 700 0 0 .. ..
3256 Helsesekretærer 32 400 33 200 32 300 33 000 33 300 34 000 31 900 32 900 32 000 32 800 32 200 32 900 32 200 32 900 31 500 32 400
3257 Helse- og miljøkontrollører 53 900 53 500 58 700 58 500 .. .. 41 700 42 000 51 200 51 300 55 000 55 500 .. .. 41 500 41 700
3258 Ambulansepersonell 38 800 39 700 44 900 45 000 .. .. 38 500 39 500 32 500 33 400 39 900 39 700 .. .. 32 100 33 100
3259 Andre helseyrker 36 900 37 800 36 200 37 000 37 700 38 800 .. .. 36 400 37 400 35 800 36 700 37 200 38 200 .. ..
3311 Finansmeglere 91 200 95 200 91 500 95 500 .. .. .. .. 63 300 63 500 63 500 63 700 .. .. .. ..
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 46 400 47 700 46 400 47 700 .. .. .. .. 42 300 43 500 42 300 43 500 .. .. .. ..
3313 Regnskapsførere 45 100 46 100 45 800 46 800 38 300 40 300 40 300 41 600 43 800 44 900 44 400 45 400 38 300 40 300 40 200 41 400
3315 Takstmenn 44 200 44 300 44 200 44 400 .. .. 0 0 42 400 42 700 42 400 42 800 .. .. 0 0
3321 Forsikringsagenter 50 900 52 900 51 000 52 900 .. .. .. .. 46 200 47 300 46 200 47 300 .. .. .. ..
3322 Selgere (engros) 47 400 48 500 47 400 48 600 .. .. .. .. 43 100 44 400 43 100 44 400 .. .. .. ..
3323 Innkjøpere 48 100 48 700 48 200 48 800 .. .. 44 900 46 600 46 300 46 900 46 300 46 900 .. .. 44 800 46 500
3324 Handels- og skipsmeglere 96 800 86 200 96 900 86 200 0 0 .. 0 58 400 61 700 58 400 61 700 0 0 .. 0
3331 Speditører og befraktere 43 100 43 800 43 100 43 800 .. .. .. .. 41 000 41 900 41 000 41 900 .. .. .. ..
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 45 600 46 000 46 300 46 400 .. .. .. .. 44 300 44 900 44 800 45 200 .. .. .. ..
3333 Arbeidsformidlere 36 100 36 100 36 100 36 100 .. .. .. 0 35 300 35 100 35 300 35 100 .. .. .. 0
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 59 700 59 500 59 800 59 700 .. .. .. .. 50 600 52 300 50 700 52 400 .. .. .. ..
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 49 500 50 600 50 100 51 100 48 500 49 800 44 900 46 100 48 200 49 200 48 300 49 300 48 400 49 700 44 500 45 600
3342 Advokatsekretær 38 100 39 200 38 100 39 200 0 0 .. 0 37 600 38 700 37 700 38 700 0 0 .. 0
3343 Sjefssekretærer 41 700 42 500 44 200 45 000 36 800 37 800 38 600 39 300 40 600 41 500 42 500 43 400 36 800 37 800 38 400 39 100
3351 Tollere 37 700 37 900 .. .. 0 0 37 700 37 900 34 300 34 400 .. .. 0 0 34 300 34 400
3352 Skattefunksjonærer 37 100 37 600 .. .. .. .. 37 100 37 500 37 000 37 500 .. .. .. .. 37 000 37 400
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 35 500 36 000 39 100 39 700 35 900 37 300 35 200 35 700 35 400 36 000 38 500 39 300 35 900 37 300 35 100 35 600
3355 Politibetjenter mv. 46 400 47 500 .. 0 0 .. 46 400 47 500 41 400 42 000 .. 0 0 .. 41 400 42 000
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 37 400 38 300 40 800 41 800 36 700 37 600 37 600 38 400 37 200 38 100 40 600 41 600 36 600 37 500 37 300 37 900
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 38 000 38 800 37 700 38 200 37 500 38 500 40 300 41 500 36 900 37 500 36 700 36 700 36 900 37 900 37 300 38 500
3413 Religiøse yrker 35 900 36 800 34 200 35 100 37 500 38 400 .. .. 35 600 36 600 34 200 35 000 37 100 38 000 .. ..
3421 Idrettsutøvere 42 800 40 900 42 800 40 900 0 0 0 0 37 200 37 600 37 200 37 600 0 0 0 0
3422 Trenere og idrettsdommere 38 600 39 900 38 600 39 900 .. .. .. .. 38 200 39 200 38 200 39 200 .. .. .. ..
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 32 700 33 800 32 600 33 700 .. .. .. .. 32 500 33 600 32 400 33 500 .. .. .. ..
3431 Fotografer og filmfotografer 39 600 40 100 39 800 40 300 .. .. .. .. 38 800 39 300 39 000 39 500 .. .. .. ..
3432 Interiørdesignere og dekoratører 37 400 38 700 37 400 38 700 0 0 .. .. 35 600 37 000 35 600 37 000 0 0 .. ..
3434 Sjefskokker 34 400 35 400 34 100 35 100 36 300 37 300 37 300 37 800 33 900 34 800 33 600 34 500 35 900 36 900 35 700 36 100
3439 Andre yrker innen estetiske fag 36 500 37 600 36 400 37 300 36 200 37 500 37 200 38 900 35 800 36 800 35 700 36 400 35 900 37 100 36 700 38 300
3511 Driftsteknikere, IKT 47 600 48 200 50 100 51 000 34 500 34 600 42 900 43 300 45 400 46 100 47 200 48 300 34 300 34 400 42 200 42 600
3512 Brukerstøtte, IKT 39 800 40 900 39 700 40 900 .. .. 39 800 41 000 38 300 39 400 38 200 39 300 .. .. 38 900 40 300
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 49 600 50 900 50 200 51 600 .. .. .. .. 47 600 48 900 48 100 49 500 .. .. .. ..
3514 Internett-teknikere 47 000 48 300 47 000 48 400 .. .. .. .. 45 400 46 700 45 400 46 700 .. .. .. ..
3521 Teknikere innen radio og tv 40 000 41 000 40 400 41 400 36 200 37 200 .. .. 38 400 39 400 39 000 39 900 32 300 33 400 .. ..
3522 Teknikere innen telekom 40 300 40 800 40 000 40 600 .. .. .. .. 36 800 36 900 36 900 36 900 .. .. .. ..
4110 Kontormedarbeidere 35 800 36 500 37 000 37 700 33 300 34 100 33 700 34 100 35 100 35 800 36 100 36 900 33 100 33 900 33 300 33 700
4132 Dataregistrere 36 700 38 000 36 800 38 200 .. .. .. .. 35 800 37 000 35 900 37 000 .. .. .. ..
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 34 900 35 700 34 900 35 700 .. .. .. .. 33 800 34 800 33 800 34 800 .. .. .. ..
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 28 600 27 800 28 600 27 800 0 0 0 0 28 100 27 200 28 100 27 200 0 0 0 0
4214 Inkassomedarbeidere mv. 37 500 37 800 37 500 37 800 .. .. .. .. 35 000 35 800 35 000 35 800 .. .. .. ..
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 36 200 36 500 36 200 36 500 .. .. .. .. 35 200 35 100 35 100 35 100 .. .. .. ..
4222 Kundesentermedarbeidere 35 200 36 100 35 000 35 900 .. .. .. .. 33 700 34 500 33 500 34 300 .. .. .. ..
4223 Sentralbordoperatører 32 900 33 800 32 700 33 600 .. .. 34 300 34 400 31 900 32 700 31 600 32 500 .. .. 33 300 33 600
4224 Hotellresepsjonister 27 500 28 100 27 400 28 100 .. .. .. .. 26 700 27 300 26 700 27 200 .. .. .. ..
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 36 300 37 400 35 600 36 600 .. .. .. .. 34 200 35 000 34 900 35 900 .. .. .. ..
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 32 200 33 400 32 200 33 400 .. .. 32 500 .. 30 900 32 000 30 900 32 000 .. .. 32 200 ..
4227 Intervjuere 24 900 26 000 23 600 25 000 0 0 30 500 29 500 24 700 25 200 23 400 24 000 0 0 30 400 29 500
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 35 500 36 300 35 500 36 200 .. .. .. .. 34 800 35 600 34 800 35 500 .. .. .. ..
4311 Regnskapsmedarbeidere 39 700 40 600 39 700 40 600 36 300 37 400 39 500 40 300 38 900 39 800 38 900 39 800 36 300 37 300 39 400 40 200
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 39 500 42 400 39 700 42 600 .. .. .. .. 37 900 39 100 38 000 39 200 .. .. .. ..
4313 Lønningsmedarbeidere 40 500 41 400 41 100 42 000 37 000 37 800 .. .. 39 900 40 800 40 400 41 300 37 000 37 800 .. ..
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 35 000 35 900 35 000 35 900 .. .. 33 700 34 700 33 000 33 900 33 000 33 900 .. .. 32 700 33 700
4322 Logistikkmedarbeidere 41 600 42 200 41 900 42 600 .. .. 33 700 33 800 39 200 40 200 39 500 40 500 .. .. 32 500 32 600
4323 Transportfunksjonærer 38 500 39 300 37 700 38 300 36 700 37 000 45 400 47 800 35 500 36 300 35 400 36 200 36 200 36 500 36 100 36 500
4411 Bibliotekassistenter 31 200 32 100 .. .. 31 200 31 300 .. .. 29 500 30 200 .. .. 29 300 29 200 .. ..
4412 Postbud og postsorterere 32 900 33 700 32 900 33 700 .. .. .. .. 32 000 33 000 32 000 33 000 .. .. .. ..
4415 Arkivassistenter 37 400 37 700 38 500 38 200 35 900 37 100 37 400 37 700 37 200 37 500 37 600 37 600 35 900 37 100 37 300 37 600
4416 Personalkontormedarbeidere 42 100 43 000 42 500 43 500 .. .. .. .. 40 800 41 800 41 100 42 100 .. .. .. ..
5111 Flyverter, båtverter mv. 34 100 34 000 34 100 34 000 0 0 0 0 31 700 31 600 31 700 31 600 0 0 0 0
5112 Konduktører 44 900 45 700 44 900 45 700 .. .. .. .. 35 600 36 100 35 600 36 100 .. .. .. ..
5113 Reiseledere og guider 29 700 30 100 30 400 30 900 25 300 25 600 35 200 33 100 29 200 29 700 30 100 30 700 24 500 25 000 32 700 31 300
5120 Kokker 31 300 31 700 31 100 31 400 32 400 32 900 32 600 33 400 30 100 30 500 29 900 30 200 31 200 31 800 31 100 31 800
5131 Servitører 25 900 26 500 25 900 26 500 .. .. .. .. 25 400 26 000 25 400 26 000 .. .. .. ..
5132 Bartendere 25 800 26 600 25 700 26 600 .. .. .. .. 25 400 26 200 25 400 26 100 .. .. .. ..
5141 Frisører 28 000 28 900 28 000 28 900 .. .. .. .. 26 300 27 500 26 200 27 500 .. .. .. ..
5142 Kosmetologer mv. 29 900 31 400 29 800 31 400 .. .. .. .. 28 900 30 300 28 800 30 200 .. .. .. ..
5151 Renholdsledere i virksomheter 33 800 35 000 33 700 35 200 33 800 34 600 .. .. 32 600 33 700 32 000 33 400 33 700 34 500 .. ..
5152 Husholdere 35 500 35 900 35 400 35 500 .. .. .. .. 35 000 35 400 35 000 35 000 .. .. .. ..
5153 Vaktmestre 34 600 35 300 35 700 36 300 33 300 34 100 34 200 34 900 34 000 34 600 34 900 35 500 32 900 33 600 32 700 33 300
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 38 200 39 400 38 200 39 400 .. .. 0 0 37 300 38 700 37 300 38 700 .. .. 0 0
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 28 400 29 400 28 100 29 200 0 0 .. .. 28 200 29 200 28 000 29 100 0 0 .. ..
5165 Kjøreskolelærere 39 600 40 800 39 600 40 800 .. .. 0 0 39 300 40 500 39 300 40 500 .. .. 0 0
5169 Andre personlige tjenesteytere 37 100 37 300 31 500 35 200 28 700 29 100 42 300 40 200 33 500 35 000 31 300 35 000 27 600 28 300 36 200 36 300
5211 Torghandlere 40 900 38 400 40 900 38 400 0 0 0 0 38 700 36 600 38 700 36 600 0 0 0 0
5222 Butikkavdelingssjefer 35 900 36 900 35 900 36 900 .. .. .. .. 34 300 35 200 34 300 35 200 .. .. .. ..
5223 Butikkmedarbeidere 29 300 30 100 29 300 30 100 28 200 29 600 .. .. 28 100 28 800 28 100 28 800 25 800 27 000 .. ..
5230 Billettselgere 34 200 34 900 34 600 35 100 32 900 33 900 .. .. 31 500 32 200 31 800 32 300 28 700 29 800 .. ..
5242 Demonstrasjonsselgere 31 600 32 600 31 600 32 600 0 0 0 0 30 700 31 900 30 700 31 900 0 0 0 0
5244 Telefon- og nettselgere 35 300 35 400 35 300 35 400 .. .. .. .. 32 400 32 800 32 400 32 700 .. .. .. ..
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 26 200 26 900 26 200 26 900 .. .. 0 0 25 400 25 900 25 400 25 900 .. .. 0 0
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 25 700 26 300 25 600 26 300 .. .. .. .. 25 000 25 600 25 000 25 600 .. .. .. ..
5249 Andre salgsmedarbeidere 33 400 34 400 33 500 34 400 .. .. .. .. 32 400 33 400 32 400 33 500 .. .. .. ..
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 29 700 30 400 29 200 29 700 30 000 30 700 36 000 35 600 29 500 30 100 29 000 29 500 29 700 30 500 29 800 29 800
5312 Skoleassistenter 29 800 30 700 29 300 30 100 29 900 30 700 .. .. 29 700 30 600 29 100 30 000 29 800 30 600 .. ..
5321 Helsefagarbeidere 36 500 37 100 34 300 34 500 36 700 37 400 37 100 37 700 32 400 33 000 31 200 31 300 32 500 33 200 32 500 33 100
5322 Hjemmehjelper 31 600 32 000 30 900 30 900 31 900 32 500 0 .. 28 800 28 900 27 700 27 200 29 300 29 700 0 ..
5329 Andre pleiemedarbeidere 32 100 32 900 31 900 32 600 32 200 32 900 32 000 32 800 27 800 28 400 28 900 29 200 27 600 28 300 28 300 29 000
5411 Brannkonstabler 43 800 45 400 40 700 44 300 44 200 45 300 51 000 53 800 39 000 40 500 37 500 40 400 39 100 40 200 44 700 48 000
5413 Fengselsbetjenter 38 100 38 600 .. .. .. .. 38 100 38 600 31 800 32 100 .. .. .. .. 31 700 32 100
5414 Vektere 32 800 33 300 32 500 33 000 .. .. 39 100 39 100 29 900 30 500 29 800 30 300 .. .. 32 500 32 900
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 29 900 30 600 29 300 29 900 30 700 32 000 .. .. 28 600 29 300 28 500 29 100 28 700 29 700 .. ..
6113 Gartnere 29 600 30 600 29 200 30 300 31 300 31 800 33 600 34 600 29 200 30 100 28 800 29 900 30 900 31 400 32 500 33 500
6121 Melke- og husdyrprodusenter 27 200 27 600 27 100 27 500 .. .. .. .. 26 800 27 300 26 700 27 100 .. .. .. ..
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 29 600 29 400 29 600 29 400 0 0 0 0 29 400 29 300 29 400 29 300 0 0 0 0
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 26 200 26 700 26 200 26 600 .. .. .. .. 25 900 26 400 25 900 26 400 .. .. .. ..
6210 Skogbrukere 31 100 32 200 31 100 32 300 .. .. .. .. 30 700 31 900 30 700 31 900 .. .. .. ..
6221 Havbruksarbeidere 38 700 39 900 38 700 39 900 .. .. .. .. 35 600 36 300 35 600 36 300 .. .. .. ..
6222 Fiskere 40 100 37 100 39 700 36 500 .. .. .. .. 40 100 37 000 39 600 36 500 .. .. .. ..
7112 Murere 33 800 34 900 33 800 34 900 .. .. .. .. 32 900 34 100 32 900 34 000 .. .. .. ..
7113 Steinhoggere mv. 37 000 36 800 37 000 36 800 0 .. .. .. 35 700 35 500 35 700 35 500 0 .. .. ..
7114 Betongarbeidere 37 500 37 900 37 500 37 900 .. .. 0 0 34 800 35 400 34 800 35 400 .. .. 0 0
7115 Tømrere og snekkere 33 000 33 700 32 900 33 700 33 400 34 100 38 500 39 000 32 000 32 700 32 000 32 700 33 100 33 800 38 100 38 500
7119 Andre bygningsarbeidere 33 700 33 500 33 700 33 500 .. .. 0 0 30 200 30 300 30 200 30 300 .. .. 0 0
7121 Taktekkere 33 700 34 300 33 700 34 300 0 0 0 0 32 700 33 100 32 700 33 100 0 0 0 0
7122 Gulv- og flisleggere 33 600 34 700 33 600 34 700 0 0 0 0 32 800 33 900 32 800 33 900 0 0 0 0
7124 Isolatører mv. 35 300 35 100 35 300 35 100 0 0 0 0 31 400 31 300 31 400 31 300 0 0 0 0
7125 Glassarbeidere 33 100 34 000 33 100 34 000 0 0 .. .. 32 500 33 500 32 500 33 500 0 0 .. ..
7126 Rørleggere og VVS-montører 36 500 37 600 36 500 37 600 36 200 37 200 .. .. 35 000 36 300 35 000 36 300 35 600 36 400 .. ..
7127 Kuldemontører mv. 39 400 40 900 39 400 40 900 0 0 0 0 38 400 39 800 38 400 39 800 0 0 0 0
7131 Malere og byggtapetserere 32 900 33 400 32 900 33 400 .. .. .. .. 31 700 32 300 31 600 32 200 .. .. .. ..
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 33 800 34 300 33 800 34 300 .. .. 0 0 31 500 32 100 31 500 32 100 .. .. 0 0
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 34 000 34 700 33 700 33 200 34 200 35 100 0 0 33 100 33 900 32 100 31 900 33 500 34 400 0 0
7211 Støpere 32 500 33 400 32 600 33 400 .. 0 0 0 30 400 31 100 30 400 31 100 .. 0 0 0
7212 Sveisere 36 100 36 500 36 100 36 500 .. .. .. .. 34 000 34 600 34 000 34 600 .. .. .. ..
7213 Kopper- og blikkenslagere 34 100 34 800 34 100 34 800 .. .. .. .. 32 900 33 700 32 900 33 700 .. .. .. ..
7214 Platearbeidere 34 000 34 600 34 000 34 600 .. .. 0 0 32 300 33 100 32 300 33 100 .. .. 0 0
7215 Riggere og spleisere 43 100 44 200 43 200 44 200 .. .. 0 0 37 200 38 500 37 200 38 500 .. .. 0 0
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 37 000 37 300 37 000 37 300 .. .. .. .. 35 700 36 000 35 700 36 000 .. .. .. ..
7223 Metalldreiere mv. 34 200 34 900 34 200 34 900 34 300 34 000 .. 0 32 900 33 600 32 900 33 700 33 600 32 700 .. 0
7231 Bilmekanikere 33 700 34 600 33 300 34 300 .. .. 41 500 42 000 32 300 33 100 32 000 32 800 .. .. 39 900 40 400
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 51 500 51 600 51 900 51 900 0 0 44 400 .. 47 700 48 700 48 000 49 000 0 0 42 700 ..
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 37 900 38 300 38 400 38 800 34 300 34 300 29 900 30 300 35 300 35 700 35 600 36 100 34 000 34 000 28 800 28 900
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 36 500 37 600 36 600 37 800 .. .. .. .. 35 500 36 300 35 500 36 400 .. .. .. ..
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 33 900 34 100 34 000 34 200 .. .. 0 0 33 600 33 900 33 700 33 900 .. .. 0 0
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 29 600 31 000 29 500 31 000 .. .. .. .. 29 400 30 600 29 300 30 600 .. .. .. ..
7321 Førtrykkere 38 800 38 900 38 800 38 900 .. .. .. .. 38 100 38 300 38 100 38 300 .. .. .. ..
7322 Trykkere 36 200 36 700 36 300 36 700 .. .. .. .. 34 900 35 400 34 900 35 400 .. .. .. ..
7323 Innbindere mv. 30 700 31 500 30 700 31 500 .. 0 0 0 30 100 31 000 30 100 31 000 .. 0 0 0
7411 Elektrikere 37 900 38 600 38 000 38 700 34 800 35 700 34 900 36 400 35 700 36 700 35 700 36 700 34 100 34 900 33 300 34 700
7412 Automatikere 43 900 44 400 43 900 44 400 .. .. .. .. 40 600 41 300 40 600 41 300 .. .. .. ..
7413 Energimontører 37 700 39 200 37 800 39 300 .. .. .. .. 35 700 37 200 35 800 37 200 .. .. .. ..
7421 Serviceelektronikere 38 100 38 700 38 100 38 700 .. .. 0 0 37 200 37 700 37 200 37 700 .. .. 0 0
7422 Tele- og IKT-installatører 32 500 33 700 33 700 35 000 19 600 19 200 33 000 34 300 31 300 32 500 32 500 33 800 19 400 19 100 30 900 32 000
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 32 500 30 800 32 500 30 800 .. .. 0 0 28 900 29 500 28 900 29 500 .. .. 0 0
7512 Bakere, konditorer mv. 31 400 31 800 31 400 31 800 .. .. 0 0 29 800 30 300 29 800 30 200 .. .. 0 0
7522 Møbelsnekkere 31 900 32 700 31 900 32 700 .. .. .. .. 31 500 32 300 31 500 32 300 .. .. .. ..
7531 Skreddere, buntmakere mv. 33 300 34 300 31 300 32 300 .. .. 35 100 36 600 33 000 34 200 31 100 32 200 .. .. 34 800 36 300
7534 Møbeltapetserere mv. 32 700 32 500 32 800 32 500 .. .. .. .. 31 600 31 500 31 700 31 500 .. .. .. ..
7541 Yrkesdykkere 43 800 46 800 43 900 46 800 .. .. 0 .. 41 900 45 100 41 900 45 200 .. .. 0 ..
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 51 200 52 000 51 200 52 000 .. .. 0 0 43 000 43 200 43 000 43 200 .. .. 0 0
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 36 400 37 800 36 400 37 800 0 0 0 0 31 900 32 400 31 900 32 400 0 0 0 0
7549 Andre håndverkere 27 800 29 100 27 800 29 100 .. .. .. .. 27 600 28 900 27 600 28 900 .. .. .. ..
8111 Bergfagarbeidere 39 100 39 200 39 100 39 200 .. .. .. .. 35 800 36 500 35 800 36 500 .. .. .. ..
8113 Operatører innen boring mv. 56 300 57 500 56 300 57 500 .. .. 0 0 44 500 45 500 44 500 45 500 .. .. 0 0
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 35 000 35 500 35 000 35 500 0 0 0 0 33 800 34 300 33 800 34 300 0 0 0 0
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 34 700 35 400 34 700 35 400 .. .. .. .. 32 800 33 500 32 800 33 500 .. .. .. ..
8131 Operatører innen kjemisk industri 39 700 41 100 39 800 41 100 .. .. .. .. 36 100 37 300 36 200 37 400 .. .. .. ..
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 34 000 34 600 34 000 34 600 .. 0 0 0 31 600 32 000 31 600 32 000 .. 0 0 0
8142 Operatører innen plastprodukter 33 000 33 900 33 000 33 900 .. 0 0 0 31 600 32 500 31 600 32 500 .. 0 0 0
8143 Operatører innen papirprodukter 31 300 31 700 31 300 31 700 0 0 0 0 30 100 31 400 30 100 31 400 0 0 0 0
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 32 200 33 000 32 200 33 000 .. .. .. .. 30 900 31 600 30 900 31 500 .. .. .. ..
8153 Industrisyere 30 100 30 600 30 000 30 600 .. .. .. .. 29 000 29 600 28 900 29 600 .. .. .. ..
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 28 900 30 000 28 600 29 800 30 400 31 300 .. .. 28 400 29 400 28 100 29 200 29 700 30 600 .. ..
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 32 100 32 800 32 100 32 800 .. .. .. .. 30 200 30 800 30 200 30 800 .. .. .. ..
8171 Operatører innen treforedling 32 600 33 700 32 600 33 700 .. .. 0 0 30 900 31 500 30 900 31 500 .. .. 0 0
8172 Operatører innen trelastproduksjon 30 900 31 700 30 900 31 700 .. .. 0 0 29 900 30 700 29 900 30 700 .. .. 0 0
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 32 500 33 400 32 500 33 400 0 .. 0 0 31 500 32 300 31 500 32 300 0 .. 0 0
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 38 500 39 100 41 400 41 100 37 400 38 300 0 0 37 100 37 700 38 600 38 500 36 500 37 300 0 0
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 35 900 36 000 35 900 36 000 0 0 0 0 33 300 34 100 33 300 34 100 0 0 0 0
8211 Montører av mekaniske produkter 35 600 35 600 35 600 35 600 .. .. 0 0 34 300 34 500 34 300 34 500 .. .. 0 0
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 35 900 37 300 35 900 37 300 0 0 0 0 34 400 35 600 34 400 35 600 0 0 0 0
8311 Lokomotiv og T-baneførere 53 600 52 900 53 600 52 900 .. .. .. .. 41 500 41 000 41 600 41 000 .. .. .. ..
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 30 800 31 900 30 700 31 800 32 400 33 500 34 200 35 700 30 400 31 400 30 300 31 300 32 000 33 100 33 300 34 700
8331 Bussjåfører og trikkeførere 33 500 34 500 33 500 34 500 .. .. 0 0 31 100 32 100 31 100 32 100 .. .. 0 0
8332 Lastebil- og trailersjåfører 34 200 34 800 34 200 34 800 .. .. .. .. 32 900 33 600 32 900 33 600 .. .. .. ..
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 32 400 33 500 32 400 33 600 .. .. 0 0 31 700 32 800 31 700 32 800 .. .. 0 0
8342 Anleggsmaskinførere 36 400 37 400 36 500 37 400 34 800 35 700 43 100 44 900 34 800 35 600 34 900 35 700 34 000 34 900 36 000 36 600
8343 Kran- og heisførere mv. 39 100 39 500 39 100 39 500 .. .. 0 0 36 900 37 400 36 900 37 400 .. .. 0 0
8344 Truckførere 33 300 34 100 33 300 34 100 0 0 0 0 31 900 32 800 31 900 32 800 0 0 0 0
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 39 500 39 700 39 500 39 700 .. .. .. .. 37 700 38 100 37 700 38 100 .. .. .. ..
9111 Renholdere i private hjem 28 200 29 100 28 000 28 900 .. .. 0 0 28 100 29 000 27 800 28 800 .. .. 0 0
9112 Renholdere i virksomheter 29 900 30 500 29 700 30 200 30 000 31 000 30 500 31 300 29 100 29 800 28 700 29 200 29 900 30 900 29 600 30 400
9122 Bilvaskere 29 400 30 200 29 400 30 200 .. .. 0 0 28 200 28 900 28 200 28 900 .. .. 0 0
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 24 100 25 400 24 100 25 400 0 0 0 0 24 000 25 400 24 000 25 400 0 0 0 0
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 25 100 25 600 24 900 25 400 .. .. .. .. 25 000 25 500 24 800 25 400 .. .. .. ..
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 27 400 26 800 27 400 26 800 .. .. .. .. 27 200 26 400 27 200 26 400 .. .. .. ..
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 28 800 29 200 28 500 29 100 29 400 29 500 .. .. 28 400 28 900 28 100 28 700 29 200 29 300 .. ..
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 33 700 34 400 34 000 34 700 29 300 30 000 19 000 19 100 32 400 32 900 32 600 33 200 28 800 29 400 17 800 17 800
9313 Hjelpearbeidere i bygg 30 300 31 000 30 300 31 000 .. .. .. .. 29 600 30 200 29 600 30 300 .. .. .. ..
9321 Håndpakkere mv. 32 800 32 400 32 800 32 400 .. .. .. .. 30 000 30 200 29 900 30 200 .. .. .. ..
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 33 100 33 600 33 100 33 600 .. .. .. .. 30 900 31 500 30 900 31 500 .. .. .. ..
9333 Laste- og lossearbeidere 31 400 33 300 31 400 33 300 .. .. .. .. 30 500 31 900 30 500 31 900 .. .. .. ..
9334 Varepåfyllere 28 200 29 600 28 200 29 600 .. .. .. .. 27 700 28 900 27 700 28 900 .. .. .. ..
9412 Kjøkkenassistenter 26 800 27 400 26 100 26 700 31 100 31 800 30 300 31 400 26 200 26 800 25 600 26 200 29 500 30 300 28 400 29 500
9510 Reklamedistributører mv. 29 600 30 700 29 600 30 700 0 0 0 0 29 000 30 200 29 000 30 200 0 0 0 0
9611 Renovasjonsarbeidere 32 600 33 100 32 500 32 900 33 000 33 600 0 0 32 000 32 500 31 900 32 300 32 700 33 200 0 0
9612 Gjenvinningsarbeidere 30 300 31 000 30 100 31 000 31 600 30 900 0 0 29 800 30 500 29 500 30 500 31 300 30 400 0 0
9621 Bud mv. 31 900 28 700 31 900 28 700 .. .. .. .. 27 100 27 000 27 000 26 900 .. .. .. ..
9622 Altmuligmann 30 000 30 600 30 100 30 600 27 700 27 800 32 200 33 400 29 400 30 000 29 500 30 100 27 100 27 200 31 600 32 700
9629 Andre hjelpearbeidere 29 800 30 900 29 200 30 500 32 000 31 600 30 500 32 700 28 600 29 300 27 800 28 700 30 300 29 800 30 500 32 400