Asylsøkere
[Lukk]

SSB har ikke statistikk om asylsøkere, dvs. personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort. Statistikk og informasjon om asylsøkere finnes hos Utlendingsdirektoratet.