Arbeidslause

Arbeidslause er personar utan inntektsgivande arbeid som prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av dei siste fire vekene, og som kunne ha påteke seg arbeid i løpet av to veker. Ufrivillig permitterte blir rekna som arbeidslause etter å ha vore permitterte samanhengande i tre månader.