Standard for næringsgruppering (landbruk)

Standard for næringsgruppering (SN07):

Statistisk standard som koder enheter etter viktigste aktivitet, og som blant annet brukes til å klassifisere enhetene i SSBs bedrifts- og foretaksregister samt enhetene i Enhetsregisteret. I denne artikkelen blir brukene gruppert i tre kategorier:

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell

02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

”Andre næringer” som er en samlegruppe for alle øvrige næringer i næringsstandarden.