Samla fertilitetstal

Samla fertilitetstal (SFT) vil seie gjennomsnittleg tal på levandefødde born kvar kvinne kjem til å føde i den fødedyktige perioden 15-49 år, dersom fruktbarheitsmønsteret i 2012 varar ved og ingen kvinner døyr før dei er femti år.