Månedslønn

Hovedbegrepet i lønnsstatistikken. Omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.