Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning for personer under 34 år, der man kan spare inntil 20 000 kroner hvert år og totalt 150 000 kroner. Ordningen gir et skattefradrag på inntil 20 prosent. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller refinansiering av lån på bolig som er kjøpt etter at spareavtalen er inngått.