Driftsformer i jordbruket

Fra og med 2010 bygger klassifiseringen på standard omsetning (SO) som felles størrelsesmål for de ulike produksjonene i jordbruket. Driftsformen fastsettes ut fra andelen de ulike plante- og husdyrproduksjonene i bedriften utgjør av bedriftens totale SO. SO for en produksjon er den beregnede verdien av produksjonen basert på produsentpris. Direkte tilskudd, merverdiavgift og skatter/avgifter er ikke med. Klassifiseringen er felles for EU- og EØS-land. Norske produksjoner er delt inn i 46 detaljerte driftsformer. Disse er gruppert i tolv driftsformer som benyttes ved publisering.