Merverdiavgiftsregisteret

Omfatter alle foretak med momspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven. Et foretak er registreringspliktig først når årlig omsetning overstiger kroner 50 000.